مشخصات كتاب ها
کتاب
عنوان اصلي  
نام ناشر  
موضوع کلی  
سال نشر  
نوبت چاپ  
رده سني  

  كتاب روز

اين بانك اطلاعاتي فهرست كاملي از اطلاعات كتابهاي مناسب مدارس است. 
علاوه بر آن تصوير روي جلد ، چكيده و موضوع اكثر كتابهاي مناسب نيز در اين بانك موجود مي باشد. جستجوي اطلاعات در اين بانك از طريق هريك از اطلاعات عنوان كتاب، نام ناشر ، نام پديد آورنده و غيره ، امكان پذيراست.

خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.