تاريخ و زمان
جمعه 31 فروردين 1403  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 1028788
تعداد بازديد اين بخش: 16153
در امروز: 423
اين بخش امروز: 6

  اخبار چاپ و نشر
زن و بازيابي هويت حقيقي
كتاب «زن و بازيابي هويت حقيقي» شامل گزيده بيانات مقام معظم رهبري در حوزه زن و خانواده منتشر شد. 
تجربيات بشري به خصوص تجربه زنان در جاهليت قديم و جاهليت جديد پر از تناقضات و تعارضات رفتاري است و به دليل چند وجهي بودن و تعدد آثار و پيامدهاي آن، زنان در مقام تشخيص درستي و داوري متعارضات، دچار حيرت، سردرگمي و بلاتكليفي شده‌اند.

جهان امروز براي همه امور زندگي، تعريف و تبييني دارد، اما تعريف و تصوير صحيحي از هويت و چيستي و جايگاه انساني به نام زن به عنوان سنگ بناي جامعه و حيات نداشته و بدون شناخت شخصيت، حقوق، وظايف و اختيارات وي، جهان را به چالش كشيده و «هل من مبارز» مي‌گويد.

سخنان موجود در اين كتاب كه در چهار بخش تدوين شده است، گرچه در اقتضائات، شرايط و زمان‌هاي مختلف افاضه و ايراد شده است، اما از يك هماهنگي و ارتباط دروني و روحي واحد بهره‌مند است و در كنار آن اين كلمات از زبان انساني جاري است كه با ره‌توشه دانش الهي در ثقلين و آگاهي به مسائل زمان و حوادث واقعه، وظيفه سنگين پاسخگويي به نياز انساني و هدايتگري را بر عهده دارد.

اين كتاب در بخش نخستين خود با عنوان كليات مباحث زن و خانواده در چهار فصل به ارائه محتوا به مخاطب خود پرداخته است. در فصل نخست مساله ضرورت پرداختن به موضوع زن مورد توجه قرار گرفته است كه شامل 6 گفتار بوده و در ادامه فصل دوم نيز با عنوان پيشينه تاريخي در چهار بخش به بررسي تاريخي جايگاه زنان در جامعه پرداخته است. سومين فصل از اين كتاب نيز به موضوع زن در اسلام و تمدن اسلامي توجه كرد است كه در چهار بخش جداگانه مورد توجه قرار گرفته است.

اين بخش از كتاب در فصل چهارم از خود نيز به موضوع زن در غرب و تمدن مادي در چهار فصل به موضوع بررسي جايگاه و منزلت زن در غرب و تمدن مادي و نيز بررسي مشكلات زن در تمدن مادي پرداخته است.

اين كتاب در بخش دوم به موضوع سيماي زن در بعد فردي پرداخته كه در نخستين فصل از آن به بررسي الگوهاي قرآني اسلامي در اين زمينه پرداخته و در فصل دوم نيز به معرفي و بررسي ويژگي‌هاي الگو در جامعه اسلامي پرداخته شده است كه در ادامه به بررسي موضوع الگوهاي منحط نيز در قالب فصلي جداگانه منتهي مي‌شود.

وظايف زن در بعد فردي، برابري و تفاوت ميان زن و مرد و عوامل انحطاط در زنان از ديگر موضوعاتي است كه در فصول اين بخش از كتاب مورد توجه قرار گرفته است.

سيماي زن در بعد خانوادگي موضوع بخش سوم از اين كتاب است كه با بررسي موضوع خانواده در اسلام و فرهنگ اسلامي و نيز فرهنگ غربي به آن وارد شده و در ادامه به موضوع تشكيل و تقويت خانواده و نيز تزلزل آن، روش‌ها و شيوه‌هاي زندگي و خانواده و نيز وظايف نهادهاي اجتماعي در اين رابطه، رسالت و حقوق و وظايف زن در خانواده پرداخته است.

سيماي زن در بعد اجتماعي، عنوان چهارمين عنوان و آخرين بخش از اين كتاب است كه با بررسي جايگاه زن در جامعه آغاز و در ادامه با موضوع حضور اجتماعي زنان ادامه پيدا مي‌كند.

تعامل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با زنان، وظايف نهادها نسبت به زنان و نيزموضوع حجاب و فلسفه آن از ديگر موضوعاتي است كه در فصل پاياني اين كتاب مورد توجه قرار گرفته است

«زن و بازيابي هويت حقيقي» را انتشارات انقلاب اسلامي وابسته به موسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي در شمارگان 5 هزار نسخه و با قيمت 5000 تومان منتشر كرده است. 

منبع : مهر
نسخه قابل چاپ
رتبه مطلب: 0.00، از 0 راي پيام هاي ديگران (1 نظر)

تعداد بازديد اين صفحه: 1715
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.