تاريخ و زمان
يكشنبه 9 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 864960
تعداد بازديد اين بخش: 17004
در امروز: 4
اين بخش امروز: 2

  بخشنامه ها
ابلاغ اعتبار كتابخانه كلاسي

سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل / خوزستان / قزوين/ خراسان رضوي/ چهارمحال و بختياري/ گيلان/ كردستان/ همدان/ مازندران/ آذربايجان شرقي/ بوشهر
معاون محترم پرورشي وتربيت بدني
با سلام و احترام
ضمن تشكر و قدرداني از تلاش هاي انجام شده براي تشكيل، توسعه وتقويت كتابخانه هاي كلاسي دوره ابتدايي، به اطلاع مي رساند، به استناد نامه شماره 2/6271/720 مورخ 20/4/88 ذيحسابي و اداره كل امور مالي
(‌تصوير ضميمه )‌مبلغ ............. ريال جهت تشكيل كتابخانه كلاسي در سال تحصيلي 89-88 به آن سازمان ابلاغ اعتبار شده است.
خواهشمند است با توجه به دستورالعمل اجرايي كتابخانه‌هاي كلاسي كه در سال تحصيلي 88-1378 طي شماره 41/4060/520 مورخ 16/10/87 ارسال گرديده، دستورفرمائيد با در نظر گرفتن موارد ذيل اقدام لازم و بموقع صورت پذيرد.
1- به منظور كيفيت بخشي به كتابخانه هاي كلاسي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي نظارت بر آن‌ها و ارزشيابي از فعاليت‌هاي مدارس مجري طرح، از توزيع سهميه پيش بيني شده ( جدول پيوست) به كليه مناطق خودداري شود و تعداد منظور شده با احتساب ميزان مشاركت استان و مناطق مجري طرح، به چند منطقه كه قادر به مشاركت در كار باشند، اختصاص يابد.
2- اجراي مفاد دستورالعمل شماره 41/4060/520 مورخ 16/10/87 (‌4 برگ ضميمه ) در همه زمينه‌ها ضرورت دارد. مبلغ اعتبار ابلاغ شده ، كل اعتبار پيش بيني شده اين طرح براي آن استان مي باشد و براي هر كتابخانه كلاسي 000/1100 ريال تخصيص يافته است.
3- به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه افتتاح كتابخانه هاي كلاسي، هم زمان با بازگشايي مدارس و طي مراسم ويژه‌اي صورت گيرد.
محمد قائمي تهراني
مديركل دفترتوسعه فعاليت‌هاي
فرهنگي، هنري ، اردويي و فوق برنامه
4- گزارش مشروح و تصويري اقدامات انجام شده در قالب cd و با استفاده از محيط word حداكثر تا پايان نيمه اول مهرماه سال جاري به اين دفتر ارسال شود.ج/5/5/88

رونوشت:
- كارشناسي فرهنگي به همراه تصوير كليه ضمائم
- جناب آقاي علي رمضاني
- بايگاني


تعداد بازديد اين صفحه: 1592
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.