تاريخ و زمان
شنبه 8 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 864884
تعداد بازديد اين بخش: 16996
در امروز: 727
اين بخش امروز: 12

  بخشنامه ها
زمان ومحل ارسال وتحويل آثار پرسش مهر 10


در رشته هاي ( هنرهاي دستي و تجسمي)مهلت عودت آثاري كه در مرحله داوري كشوري حائز رتبه برگزيده نشده اند (دانش آموزان و فرهنگيان) 20/4/89 لغايت 23/4/89 به نماينده استان ها مي باشد.
با عنايت به محدوديت ها محل تحويل آثار و اجراي به موقع داوري مرحله كشوري لازم است كارشناس فرهنگي هنري استان طبق زمانبندي اعلام شده اقدام به ارسال و تحويل نموده و بعد از تاريخ هاي اعلام شده هيچ گونه مسئوليتي متوجه اين دفتر و كارشناسي مربوطه نخواهد بود.

زمان‌بندي ارسال و تحويل آثار و كد استان‌ها براي درج بر روي كليه آثار به شرح ذيل مي باشد
  

 شنبه 29/3/89 استان‌هاي
كد1– آذربايجان‌شرقي،كد2- آذربايجان‌غربي ، كد3- اردبيل ، كد4- اصفهان، كد5- ايلام،كد 6- بوشهر كد7- چهارمحال و بختياري ، كد 8 – خراسان رضوي

 يك شنبه  30/3/89 استان‌هاي 
كد9- خراسان شمالي،كد10- خراسان جنوبي ، كد11- خوزستان ، كد12- زنجان، كد13- سمنان ، كد14- سيستان و بلوچستان، كد15 – شهر تهران،كد16- شهرستان‌هاي تهران

دو شنبه 31/3/89 استان هاي
 كد 17- فارس، كد18- قزوين، كد 19- قم ، كد20- كردستان، كد 21- كرمان، كد22- كرمانشاه ، كد23- كهگيلويه و بويراحمد، كد24- گلستان 

  سه شنبه  1/4/89 استان‌هاي 
كد25- گيلان،كد 26- لرستان، كد27- مازندران، كد28 – مركزي، كد29- هرمزگان، كد30- همدان ، كد31- يزد، كد32- سازمان آموزش و پرورش استثنايي،كد33- آموزش و پرورش عشاير

نشاني محل تحويل و برگشت آثار :
تهران : خيابان كريم‌خان‌زند ، خيابان آبان شمالي(شهيد عضدي) ، بالاتر از خيابان زرتشت ، سمت چپ كوچه روشن نو ، مدرسه راهنمايي نور 

 
رديف
عنوان
شيوه ارسال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
هنرهاي دستي و تجسمي
 
 
 
 
 
 
شماره 1- رديف هر دانش آموز در ليست ارسالي آثار شركت كنندگان به منزله كد اثر بوده و كد مربوط به صورت مشخص پشت اثر ثبت گردد و در زير كد اثر شماره استان براساس شماره حروف(الفبا) درج شود.
 
مثال :
شماره رديف كد اثر : ß
كد استان (آذربايجان شرقي) ß
د
نام :                           نام خانوادگي:
 
1
1
 
 
 
2-رعايت درج كد اثر و كد استان در پشت آثار ارسالي فرهنگيان به تفكيك جنسيت، موضوع اثر، ميزان تحصيلات در ليست هاي ارسالي و نصب به صورت بر چسب در پشت اثر الزامي است.
1-      برچسب شناسايي آثار هنرهاي دستي و تجسمي ارسالي استانها لازم است به نحوي به اثر الصاق شود كه براحتي جدا نگردد به ويژه هنرهاي دستي خصوصاً قالي – جاجيم – گليم و نمد و مورد فوق اتيكت يا برچسب مورد نظر از جنس مناسب استفاده شود.
2-      از هر گرايش هنرهاي دستي و تجسمي مندرج در شيوه نامه « پيام مهر» از هر جنسيت 1 اثر (دبيرستان : دختر ، پسر) (هنرستان : دختر، پسر) انتخاب و مجموعاً 4 اثر در هر گزارش ارسال شود.
3-      ليست آمار نفرات شركت كننده در مسابقات هنرهاي دستي و تجسمي به تفكيك دختر و پسر، ابتدايي / راهنمايي / متوسطه و پيش دانشگاهي، مدرسه / منطقه / استان براساس فرم هاي آماري مندرج در شيوه نامه پيام مهر هنگام تحويل آثار تحويل شود.
* نقاشي همگاني
در راستاي فعاليت (نقاشي همگاني) به شماره 186/9934/500 مورخ 9/10/87 و پيگيري مستمر آن در سال در سال تحصيلي 89-88 خواهشمند است گزارش جامع از روند فعاليت فوق به صورت (تصوير، CD، فيلم، آلبوم و ...) و شرح مكتوب به معرفي عوامل فعال مدرسه / منطقه / استان به تفكيك ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و جنسيت به همراه فرم هاي چك ليست بازرسي تا تاريخ 10/3/89 جهت بررسي و اعلام نظر به كارشناسي هنرهاي دستي و تجسمي دفتر توسعه فعاليت هاي فرهنگي، هنري، اردويي و فوق برنامه ارسال فرماييد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
مسابقات سرود و سرود همگاني مدارس كشور
 
 
 
 
 
 
مرحله كشوري مسابقات سراسري سرود همگاني مدارس كشور
1-      گزارش جامع سرود همگاني برابر شيوه نامه اجرايي مسابقات و فعاليت هاي فرهنگي هنري پيام مهر و اصلاحيه و چك ليست مربوطه به شماره 42/2413/520 مورخ 13/7/87 تنظيم شود.
2-      مهلت دريافت گزارش از طريق پست سفارشي و پيشتاز حداكثر 20 خرداد ماه تعيين مي شود.
3-      سه مدرسه و يك منطقه منتخب استان و از هر يك 3 نفر مجري فعال با ذكر اسامي، مشخصات و سمت سازماني به ستاد معرفي گردد.
تبصره: فارس و ايلام به عنوان استانهاي نمونه سرود همگاني در سال تحصيلي 88-87 دو برابر سهميه دارند.
4-      در مرحله كشوري مسابقات از استانهاي كم فعال، در سطوح مختلف منتخب اعلام نمي شود.
5-      تهيه و ارسال لوح فشرده اجراي مدارس منتخب استان شامل فيلم و عكس ديجيتال الزامي است. (لوح فشرده قبل از ارسال به دقت چك شود).
مرحله مقدماتي كشوري مسابقات سراسري سرود مدارس كشور
1-      مرحله مقدماتي كشوري به روش بازبيني حضوري و با شركت 2 گروه منتخب مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه و پيش دانشگاهي در مركز استان انجام مي شود.
2-      زمان برگزاري مرحله مقدماتي كشوري تير ماه سال جاري تعيين مي شود و زمان بازبيني هر استان متعاقباً جداگانه اعلام مي گردد.
3-      از اجراي مرحله بازبيني فيلم و عكس (ديجيتال) بر روي لوح فشرده تهيه و تحويل هيئت اعزامي شود.
4-      پرونده كامل گروه برابر مشخصات مندرج در شيوه نامه اجرايي پيام مهر تحويل هيئت اعزامي گردد لازم است كليه مشخصات، مطالب و موارد درخواستي تايپ و به مهر سازمان مهمور شود.
5-      سالن اجرا استاندارد و مجهز به سيستم پيشرفته صدا باشد.
6-      مبناي آمار و تركيب نهايي گروه، نفرات شركت كننده در مرحله بازبيني است بديهي است هرگونه تغيير براي مرحله نهايي كشوري مجاز نمي باشد.
7-      براي گروه راه يافته به مرحله نهايي كشوري، استان نسبت به تهيه بروشور حاوي اشعار، مشخصات گروه، عكس گروهي و معرفي اجمالي استان و شهرستان اقدام و براي ارائه به شركت كنندگان در جشنواره به تعداد لازم تكثير نمايد.
8-      ارسال آمار گروه ها و نفرات شركت كننده در مسابقات سراسري سرودوسرودهمگاني  مدارس كشور در مراحل ( آموزشگاه، منطقه، شهرستان، استان) به تفكيك جنسيت الزامي است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
فيلم كوتاه
 
 
 
 
 
1-   به همراه فيلم ارسالي، فرم تكميل شده هر فيلم با ذكر نام عوامل و درج سمت (دانش آموز، فرهنگي، مربي) و خلاصه داستان فيلم تحويل شود.
2-   گزارش و آمار كل شركت كنندگان مرحله استان با ذكر جنسيت و مشخصات به همراه آمار تفكيكي گروه هاي فيلم سازي و تعداد فيلم هاي توليد شده مراحل مدرسه ، منطقه / شهرستان و استان ارسال شود.
3-   يك قطعه عكس پرسنلي از كارگردان فيلم به همراه يك قطعه عكس از صحنه يا پشت صحنه فيلم به همراه فيلم برگزيده ارسال شود.
4-   در صورتي كه فيلم ارسالي بر روي CD يا DVD رايت شده است حتماً يك نسخه VHS از فيلم مذكور نيز ارسال شود.
5- در بخش همكاران فرهنگي براساس تفكيك مدرك تحصيلي و جنسيت (ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر) نيز يك فيلم ( 4 فيلم برادران و 4 فيلم خواهران) جمعاً 8 فيلم به مرحله كشوري ارسال شود.
6- در بخش دانش آموزان به تفكيك ساختار فيلم (مستند، داستاني، انيميشن، نماهنگ) در هر بخش 3 فيلم جمعاً 12 فيلم به مرحله كشوري ارسال شود.
4-   مشكلات ناشي از رايت سي دي ها و دي وي دي ها و بازنشدن فيلم ها به عهده شركت كننده مي باشد.
 
4
شعر، داستان نويسي، مطالعه و تحقيق و مقاله پژوهشي
1-   با توجه به بند 5 بخشنامه شماره 41/3256/520 مورخ 15/7/88 در بخش دانش آموزي در رشته هاي شعر، داستان نويسي، مطالعه و تحقيق در موضوع اصلاح الگوي مصرف و آزاد از هر پايه تحصيلي و به تفكيك جنسيت يك اثر (جمعاً 4 اثر پسران و 4 اثر دختران) و به همان شيوه يك اثر با موضوع پرسش مهر (جمعاً 4 اثر پسران و 4 اثر دختران) و در بخش همكاران فرهنگي (شعر، داستان و مقاله پژوهشي) نيز براساس تفكيك مدرك تحصيلي و جنسيت فقط در موضوع پرسش مهر يك اثر (جمعاً 4 اثر برادران و 4 اثر خواهران) به مرحله كشوري ارسال شود.
2-      مهلت دريافت آثار طبق تاريخ اين بخشنامه مي باشد.
3-   تعداد 6 برگ نمايه در رشته هاي مختلف به پيوست مي باشد كه تدوين و تحويل آن ها به همراه CD مورد نظر در بند 6 اين بخشنامه ضروري است . در ضمن در بخش دانش آموزان فرم مشخصات صاحبان آثار برتر موضوع پرسش مهر در
فرم هاي جداگانه و مشخصات صاحبان آثار برتر موضوع اصلاح الگوي مصرف و آزاد نيز در فرم هاي جداگانه ( منظور فرم هاي 1 تا 6 مي باشد ) تكميل و ارائه شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
5
مسابقه نمايشنامه نويسي
 
 
 
 
 
شيوه نامه مسابقه نمايشنامه نويسي پرسش مهر فرهنگيان به شرح ذيل مي باشد:
1-      موضوع نمايشنامه ها بايد در راستاي سئوالات مطروحه از سوي رئيس جمهور محترم باشد.
2-      متن نمايشنامه بايد بر روي يك طرف كاغذ و به صورت تايپ شده باشد.
3-      قطع نمايشنامه ها به صورت A4 باشد و از ارسال آن در دفترچه هاي كوچك و مانند آن خودداري شود.
4-   مشخصات كامل نويسنده از جمله : نام و نام خانوادگي و نام استان / شهرستان / منطقه ، آموزشگاه ، آدرس و تلفن و مدرك تحصيلي و ... بايد به صورت تايپ شده در صفحه اول اثر قيد شود.
5-      چنانچه نويسنده از منابعي جهت تحقيق يا برداشت استفاده نموده، نام منبع با ذكر نام نويسنده در انتهاي اثر الزامي است.
6-      كپي برداري از آثار نويسندگان ديگر ممنوع بوده و با شخص خاطي برخورد قانوني مي گردد.
7-      مهلت ارسال آثار براساس سهميه هر استان طبق زمان بندي اعلام شده مي باشد.
8-      نمايشنامه هاي ارسالي عودت داده نخواهد شد .
 
 
 
 
6
هنرهاي نمايشي
 
 
 
 
 
مرحله مقدماتي كشوري مسابقات سراسري هنرهاي نمايشي مدارس كشور
1-      مرحله مقدماتي كشوري هنرهاي نمايشي به روش بازبيني حضوري در مركز استان انجام مي شود.
2-   ارائه مدارك مربوط به گروه هاي نمايشي برگزيده به داوران هنگام بازبيني شامل فرم مشخصات گروهي با مهر تأييد هر مرحله از مسابقات ، متن كامل نمايش، بروشور و يك قطعه عكس از اجراي نمايش الزامي است .
3-      معرفي گروه هاي نمايشي برگزيده براي مرحله مقدماتي كشوري، مسابقات عروسكي و صحنه اي پسران، عروسكي و صحنه هايي دختران جمعاً 4 گروه.
4-      آمار و مشخصات گروهاي نمايشي شركت كننده در هر مرحله از مسابقات (آموزشگاه تا كشوري) ارسال شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تعداد بازديد اين صفحه: 615
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.