تاريخ و زمان
شنبه 8 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 864849
تعداد بازديد اين بخش: 16991
در امروز: 692
اين بخش امروز: 7

  بخشنامه ها
بخشنامه كارت خريد كتاب

سازمان آموزش و پرورش استان
معاون محترم پرورشي و تربيت بدني

با سلام و احترام ، ضمن تشكّر و قدرداني از فعاليت هاي انجام شده جناب عالي و همكاران محترمتان در هفدهمين دوره هفته كتاب ، با استناد به نامه شماره 41/3634/520 مورخ 3/8/88 در مورد مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت تهيه بن كتاب براي كتابداران برتر ، دانش آموزان كتابخوان برتر ، دانش آموزان مؤلف ، معاون محترم پرورشي، كارشناس مسئول محترم فرهنگي هنري و كارشناس محترم فرهنگي استان ها و موافقت آن وزارتخانه طي نامه شماره 22229/1 مورخ 24/8/88 ، خواهشمند است دستور فرماييد فرم پيوست را براساس ليست تكميل شده قبل در اسرع وقت تكميل و تا پايان وقت اداري سه شنبه مورخ 10/9/88 به شماره 88836864 نمابر نمايند.ك/4/9/8
محمّد قائمي تهراني
مدير كل دفتر توسعه فعاليت هاي فرهنگي، هنري ، اردويي و فوق برنامه

فهرست اسامي دريافت كنندگان كارت الكترونيك خريد كتاب
 
مبلغ قابل پرداخت
آدرس وكد پستي
شماره ملي
شماره شناسنامه
نام پدر
نام خانوادگي
نام
رديف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع كل
امضاء مجاز (مقام مسئول درخواست كننده                                                                                                                مهر مجاز
 

 


تعداد بازديد اين صفحه: 884
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.