تاريخ و زمان
جمعه 4 اسفند 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 977731
تعداد بازديد اين بخش: 114830
در امروز: 377
اين بخش امروز: 69

  اخبار ويژه
بخشنامه ارسال تحويل آثار بيست ونهمين دوره مسابقات فرهنگي وهنري
مديركل محترم آموزش و پرورش استان
موضوع : ارسال و تحويل آثار
 
با سلام و احترام ، پيرو بخشنامه شماره16/3167/520   مورخ1/8/89 فعاليت هاي هنري وبند « د» بخشنامه 15/2842/520مورخ 17/7/89 فعاليت هاي فرهنگي ضمن تشكّر و قدرداني از تلاش‌هاي جناب عالي و همكاران محترم دست‌اندركار برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري پرسش مهر10 ، بدين‌وسيله زمان، مكان و نحوه دريافت آثار برگزيدگان استاني راه يافته به مرحله كشوري به پيوست 10 برگ به شرح زير اعلام مي‌گردد .
نظر به اهميت موضوع و ضرورت شناسايي و ارسال آثار برتر دانش‌آموزان و معلمان محترم مدارس ، خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم ، دقيق و بموقع صورت پذيرد
1- زمان دريافت آثار مسابقات فرهنگي و هنري پرسش مهر در رشته‌هاي شعر ، داستان نويسي ، مقاله پژوهشي ، مطالعه و تحقيق ، هنرهاي نمايشي، هنرهاي دستي و تجسمي ، هنرهاي آوايي ، فيلم كوتاه ، (نمايشنامه‌نويسي، فقط فرهنگيان) مورخ 28/3/90 تا 31/3/90 از ساعت 9 صبح تا 30/14 بعد از ظهر مي‌باشد و بعد از زمان اعلام شده هيچ آثاري پذيرفته نخواهد شد .
2-در ارسال آثار ، كتاب پيام مهر و بخشنامه شماره 41/4450/520 مورخ 22/8/87 ملاك عمل مي‌باشد .
3- تكميل دقيق فرم مشخصات آثار ، مندرج در كتاب پيام مهر به صورت جداگانه براي هر يك از آثار ضروري است .
4-تنظيم دقيق فرم آماري ، تعداد شركت كنندگان در مسابقات فرهنگي و هنري پرسش مهر به تفكيك جنسيت و رشته ها طبق نمونه هاي پيوست ضرورت دارد. پس از تكميل و مهر و امضاء مديركل محترم به همراه آثار به تفكيك هر كارشناسي (رشته هاي فرهنگي در فرم جداگانه و رشته هاي هنري هم در فرم جداگانه باشد) ارسال شود . 
5-آثار دانش‌آموزان و معلمان عشاير، استثنايي و خارج از كشور از طريق دفتر آموزش و پرورش عشاير و سازمان آموزش و پرورش استثنايي و دفتر مدارس خارج از كشور به محل تحويل آثار ارسال و تحويل شود.
6-در خصوص مسابقات فرهنگي ( رشته‌هاي شعر ، داستان ، مقاله پژوهشي و مطالعه و تحقيق) تكميل
فرم هاي 1 تا 6 پيوست در قالب
CD‌و در محيط word و ارائه آن در هنگام تحويل آثار ضروري است .
7- مسئوليت جا‌به‌جايي و مغايرت اسمي شركت كنندگان و اعضاي گروه‌ها ، با اسامي مندرج در فرم مشخصات هر مسابقه متوجه استان خواهد بود .
8- مرحله انتخاب گروه هاي تئاتر و سرود منتخب استانها براي حضور در مرحله كشوري به شيوه بازبيني حضوري در استان خواهد بود.
9- در مرحله بازبيني به دليل ضيق وقت، اجراي گروه هاي تئاتر و سرود همزمان در دو سالن مجزا و در مركز استان پيش بيني و برنامه ريزي شود.
10- در اياب و ذهاب هيئت بازبين تئاتر و سرود به استان همجوار همكاري و مساعدت شود.
11-در رشته فيلم كوتاه دانش آموزان، در فرم مشخصات فيلم نام عوامل فيلم كه دانش آموز هستند مشخص شود. (كارگردان، فيلمنامه نويس، تصويربردار، تدوينگر و بازيگران ...)
12-تحويل آثار و كليه ليست هاي مربوط تايپ شده با رعايت مفاد ضميمه هر كارشناسي (مسابقه) به همراه معرفي نامه يك نفر از همكاران مطلع و رسمي ترجيحاً كارشناس ذي‌ربط سازمان صورت پذيرد.م/30/1/89
 
زكريا يازرلو
معاون پرورشي و تربيت بدني

 
*- ( در رشته هاي هنرهاي دستي و تجسمي) مهلت عودت آثاري كه در مرحله داوري كشوري حائز رتبه برگزيده نشده‌اند (دانش آموزان و فرهنگيان ) 19/4/90 لغايت 22/4/90 به نماينده استان‌ها مي باشد .
*- با عنايت به محدوديت‌ها محل تحويل آثار و اجراي به موقع داوري مرحله كشوري لازم است كارشناس فرهنگي ، هنري استان طبق زمان‌بندي اعلام شده اقدام به ارسال و تحويل نموده و بعد از تاريخ هاي اعلام شده هيچ‌گونه مسئوليتي متوجه اين دفتر و كارشناسي مربوطه نخواهد بود .
*- زمان‌بندي ارسال و تحويل آثار و كد استان‌ها براي درج بر روي كليه آثار به شرح ذيل مي باشد :

·        - يكشنبه 29/3/90 استان‌هاي :
كد9- خراسان شمالي،كد10- خراسان جنوبي ، كد11- خوزستان ، كد12- زنجان، كد13- سمنان ، كد14- سيستان و بلوچستان، كد15 – شهر تهران،كد16- شهرستان‌هاي تهران
·        - دوشنبه 30/3/90 استان‌هاي :
كد 17- فارس، كد18- قزوين، كد 19- قم ، كد20- كردستان، كد 21- كرمان، كد22- كرمانشاه ،      كد23- كهگيلويه و بويراحمد، كد24- گلستان
·        - سه‌شنبه 31/3/90 استان‌هاي :
كد25- گيلان،كد 26- لرستان، كد27- مازندران، كد28 مركزي، كد29- هرمزگان، كد30- همدان ، كد31- يزد، كد32- سازمان آموزش و پرورش استثنايي،كد33- آموزش و پرورش عشاير كد 34 البرز
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*         - نشاني محل تحويل و برگشت آثار :
تهران : خيابان كريم‌خان‌زند ، خيابان آبان شمالي(شهيد عضدي) ، بالاتر از خيابان زرتشت ، سمت چپ كوچه روشن نو ، مدرسه راهنمايي نور

·        - شنبه 28/3/90 استان‌هاي :
كد1 آذربايجان‌شرقي،كد2- آذربايجان‌غربي ، كد3- اردبيل ، كد4- اصفهان، كد5- ايلام،كد 6- بوشهر كد7- چهارمحال و بختياري ، كد 8 خراسان رضوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رديف
عنوان
 
شيوه ارسال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
هنرهاي دستي و تجسمي
 
 
 
 
 
 
شماره 1- رديف هر دانش آموز در ليست ارسالي آثار شركت كنندگان به منزله كد اثر بوده و كد مربوط به صورت مشخص پشت اثر ثبت گردد و در زير كد اثر شماره استان براساس شماره حروف(الفبا) درج شود.
 
مثال :
شماره رديف كد اثر : ß
كد استان (آذربايجان شرقي) ß
د
نام :                           نام خانوادگي:
 
1
1
 
 
2-رعايت درج كد اثر و كد استان در پشت آثار ارسالي فرهنگيان به تفكيك جنسيت، موضوع اثر، ميزان تحصيلات در ليست هاي ارسالي و نصب به صورت بر چسب در پشت اثر الزامي است.
1-      برچسب شناسايي آثار هنرهاي دستي و تجسمي ارسالي استانها لازم است به نحوي به اثر الصاق شود كه براحتي جدا نگردد به ويژه هنرهاي دستي خصوصاً قالي – جاجيم – گليم و نمد و مورد فوق اتيكت يا برچسب مورد نظر از جنس مناسب استفاده شود.
2-      از هر گرايش هنرهاي دستي و تجسمي مندرج در شيوه نامه « پيام مهر» از هر جنسيت 1 اثر (دبيرستان : دختر ، پسر) (هنرستان : دختر، پسر) انتخاب و مجموعاً 4 اثر در هر گزارش ارسال شود.
3-      ليست آمار نفرات شركت كننده در مسابقات هنرهاي دستي و تجسمي به تفكيك دختر و پسر، ابتدايي / راهنمايي / متوسطه و پيش دانشگاهي، مدرسه / منطقه / استان براساس فرم هاي آماري مندرج در شيوه نامه پيام مهر هنگام تحويل آثار تحويل شود.
* نقاشي همگاني
در راستاي فعاليت (نقاشي همگاني) به شماره 186/9934/500 مورخ 9/10/87 و پيگيري مستمر آن در سال تحصيلي-90 89خواهشمند است گزارش جامع از روند فعاليت فوق به صورت (تصوير، CD، فيلم، آلبوم و ...) و شرح مكتوب به معرفي عوامل فعال مدرسه / منطقه / استان به تفكيك ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و جنسيت به همراه فرم هاي چك ليست بازرسي تا تاريخ 10/3/90 جهت بررسي و اعلام نظر به كارشناسي هنرهاي دستي و تجسمي دفتر توسعه فعاليت هاي فرهنگي، هنري، اردويي و فوق برنامه ارسال فرماييد. خواهشمند است گزارش جامع فوق الذكربه همراه آثارهنرهاي دستي و تجسمي دانش آموزان، براساس جدول زمانبندي ارسال آثارهراستان نسبت به تحويل آن ا قدام شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
مسابقات سرود و سرود همگاني مدارس كشور
 
 
 
 
 
 
مرحله كشوري مسابقات سراسري سرود همگاني مدارس كشور
1-      گزارش جامع سرود همگاني برابر شيوه نامه اجرايي مسابقات و فعاليت هاي فرهنگي هنري پيام مهر و اصلاحيه و چك ليست مربوطه به شماره 42/2413/520 مورخ 13/7/87 تنظيم شود.
2-      مهلت دريافت گزارش از طريق پست سفارشي و پيشتاز حداكثر15 خرداد ماه تعيين مي شود.
3-      شش مدرسه و يك منطقه منتخب استان و از هر يك 3 نفر مجري فعال با ذكر اسامي، مشخصات و سمت سازماني به ستاد معرفي گردد.
تبصره: فارس ، ايلام وشهر تهران به عنوان استانهاي نمونه مرحله كشوري سرود همگاني در سال تحصيلي 89-88 دو برابر سهميه دارند.
4-      در مرحله كشوري مسابقات از استانهاي كم فعال، در سطوح مختلف منتخب اعلام نمي شود.
5-      تهيه و ارسال لوح فشرده اجراي مدارس منتخب استان شامل فيلم و عكس ديجيتال ويك برگ فرم تكميل شده داوري سرود همگاني موجود در شيونامه مربوطه (بخش مشخصات مدارس ومجريان ) واشعار تايپ شده سرودهاي هر مدرسه الزامي است. (لوح فشرده قبل از ارسال به دقت چك شود).
مرحله مقدماتي كشوري مسابقات سراسري سرود مدارس كشور
1-      مرحله مقدماتي كشوري به روش بازبيني حضوري و با شركت 2 گروه منتخب مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه و پيش دانشگاهي در مركز استان انجام مي شود.
2-      زمان برگزاري مرحله مقدماتي كشوري تير ماه سال جاري تعيين مي شود و زمان بازبيني هر استان متعاقباً جداگانه اعلام مي گردد.
3-      از اجراي مرحله بازبيني فيلم و عكس (ديجيتال) بر روي لوح فشرده تهيه و تحويل داوران اعزامي شود.
4-      پرونده كامل گروه برابر مشخصات مندرج در شيوه نامه اجرايي پيام مهر تحويل هيئت اعزامي گردد لازم است كليه مشخصات، مطالب و موارد درخواستي تايپ و به مهر سازمان مهمور شود.
5-      لازم است اسامي منتخب ومشخصات گروه واشعار با فرمت فرمهاي داوري موجود در كتاب پيام مهر تايپ ودر قالب CD تحويل شود.
6-      تكميل وتايپ بخش مشخصات فرم هاي داوري وتحويل آن به داوران اعزامي به عهده استان مي باشد .
7-      سالن اجرا استاندارد و مجهز به سيستم پيشرفته صدا باشد.
8-      مبناي آمار و تركيب نهايي گروه، نفرات شركت كننده در مرحله بازبيني است بديهي است هرگونه تغيير براي مرحله نهايي كشوري مجاز نمي باشد.
9-      براي گروه راه يافته به مرحله نهايي كشوري، استان نسبت به تهيه بروشور حاوي اشعار، مشخصات گروه، عكس گروهي و معرفي اجمالي استان و شهرستان اقدام و براي ارائه به شركت كنندگان در جشنواره به تعداد لازم تكثير نمايد.
10-   ارسال آمار گروه ها و نفرات شركت كننده در مسابقات سراسري سرود مدارس كشور در مراحل ( آموزشگاه، منطقه، شهرستان، استان) به تفكيك جنسيت الزامي است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
فيلم كوتاه
 
 
 
 
 
1-   به همراه فيلم ارسالي، فرم تكميل شده هر فيلم با ذكر نام عوامل و درج سمت (دانش آموز، فرهنگي، مربي) و خلاصه داستان فيلم تحويل شود.
2-   گزارش و آمار كل شركت كنندگان مرحله استان با ذكر جنسيت و مشخصات به همراه آمار تفكيكي گروه هاي فيلم سازي و تعداد فيلم هاي توليد شده مراحل مدرسه ، منطقه / شهرستان و استان ارسال شود.
3-   يك قطعه عكس پرسنلي از كارگردان فيلم به همراه يك قطعه عكس از صحنه يا پشت صحنه فيلم به همراه فيلم برگزيده ارسال شود.
4-   در صورتي كه فيلم ارسالي بر روي CD يا DVD رايت شده است حتماً يك نسخه VHS از فيلم مذكور نيز ارسال شود.
5- در بخش همكاران فرهنگي براساس تفكيك مدرك تحصيلي و جنسيت (ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و بالاتر) نيز يك فيلم ( 4 فيلم برادران و 4 فيلم خواهران) جمعاً 8 فيلم به مرحله كشوري ارسال شود.
6- در بخش دانش آموزان به تفكيك ساختار فيلم (مستند، داستاني، انيميشن، نماهنگ) در هر بخش 3 فيلم جمعاً 12 فيلم به مرحله كشوري ارسال شود.
4-      مشكلات ناشي از رايت سي دي ها و دي وي دي ها و بازنشدن فيلم ها به عهده شركت كننده مي باشد.
 
4
شعر، داستان نويسي، مطالعه و تحقيق و مقاله پژوهشي
1-   با توجه به بند 5 بخشنامه شماره 15/2842/520مورخ 17/7/89در بخش دانش آموزي در رشته هاي شعر، داستان نويسي، مطالعه و تحقيق در موضوع همت مضاعف كار مضاعف و آزاد از هر پايه تحصيلي و به تفكيك جنسيت يك اثر (جمعاً 4 اثر پسران و 4 اثر دختران) و به همان شيوه يك اثر با موضوع پرسش مهر (جمعاً 4 اثر پسران و 4 اثر دختران) و در بخش همكاران فرهنگي (شعر، داستان و مقاله پژوهشي) نيز براساس تفكيك مدرك تحصيلي و جنسيت فقط در موضوع پرسش مهر يك اثر (جمعاً 4 اثر برادران و 4 اثر خواهران) به مرحله كشوري ارسال شود. اين روند شامل حال كليه استان ها مي شود و هيچ استاني نمي تواند دو اثر ارائه كند.
2-      در رشته مطالعه وتحقيق دانش آموزان براي هر اثر نام يك استاد راهنما در روي اثر وفرم مرموطه ذكر شود.
3-      مهلت دريافت آثار طبق تاريخ اين بخشنامه مي باشد.
4-   تعداد 6 برگ نمايه در رشته هاي مختلف به پيوست مي باشد كه تدوين و تحويل آن ها به همراه CD مورد نظر در بند 6 اين بخشنامه ضروري است . در ضمن در بخش دانش آموزان فرم مشخصات صاحبان آثار برتر موضوع پرسش مهر در
فرم هاي جداگانه و مشخصات صاحبان آثار برتر موضوع همت مضاعف ،كار مضاعف و آزاد نيز در فرم هاي جداگانه ( منظور فرم هاي 1 تا 6 مي باشد ) تكميل و ارائه شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
5
مسابقه نمايشنامه نويسي
 
 
 
 
 
شيوه نامه مسابقه نمايشنامه نويسي پرسش مهر فرهنگيان به شرح ذيل مي باشد:
1-      موضوع نمايشنامه ها بايد در راستاي سئوالات مطروحه از سوي رئيس جمهور محترم باشد.
2-      متن نمايشنامه بايد بر روي يك طرف كاغذ و به صورت تايپ شده باشد.
3-      قطع نمايشنامه ها به صورت A4 باشد و از ارسال آن در دفترچه هاي كوچك و مانند آن خودداري شود.
4-   مشخصات كامل نويسنده از جمله : نام و نام خانوادگي و نام استان / شهرستان / منطقه ، آموزشگاه ، آدرس و تلفن و مدرك تحصيلي و ... بايد به صورت تايپ شده در صفحه اول اثر قيد شود.
5-   چنانچه نويسنده از منابعي جهت تحقيق يا برداشت استفاده نموده، نام منبع با ذكر نام نويسنده در انتهاي اثر الزامي است.
6-      كپي برداري از آثار نويسندگان ديگر ممنوع بوده و با شخص خاطي برخورد قانوني مي گردد.
7-      مهلت ارسال آثار براساس سهميه هر استان طبق زمان بندي اعلام شده مي باشد.
8-      نمايشنامه هاي ارسالي عودت داده نخواهد شد .
 
 
 
 
6
هنرهاي نمايشي
 
 
 
 
 
مرحله مقدماتي كشوري مسابقات سراسري هنرهاي نمايشي مدارس كشور
1-      مرحله مقدماتي كشوري هنرهاي نمايشي به روش بازبيني حضوري در مركز استان انجام مي شود.
2-   ارائه مدارك مربوط به گروه هاي نمايشي برگزيده به داوران هنگام بازبيني شامل فرم مشخصات گروهي با مهر تأييد هر مرحله از مسابقات ، متن كامل نمايش، بروشور و يك قطعه عكس از اجراي نمايش الزامي است .
3-   معرفي گروه هاي نمايشي برگزيده براي مرحله مقدماتي كشوري، مسابقات عروسكي و صحنه اي پسران، عروسكي و صحنه هايي دختران جمعاً 4 گروه.
4-      آمار و مشخصات گروهاي نمايشي شركت كننده در هر مرحله از مسابقات (آموزشگاه تا كشوري) ارسال شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرم شماره 1  
نمايه همكاران فرهنگي در رشته ي مقالات پژوهشي تابستان 90
نام استان :
 
جنسيت
مدرك تحصيلي
عنوان اثر
نام محققان
برادران
ديپلم
 
 
 
 
فوق ديپلم
 
 
 
 
ليسانس
 
 
 
 
فوق ليسانس
 
 
 
 
دكترا
 
 
خواهران
ديپلم
 
 
 
 
فوق دپپلم
 
 
 
 
ليسانس
 
 
 
فوق ليسانس
 
 
 
 
دكترا
 
 
 
آمار نهايي:
تعدادآثار
برادران
 
تعدادكل آثار
تعداد شركت كنندگان
برادران
 
تعدادكل شركت كنندگان
خواهران
 
 
خواهران
 
 
 
 
 
فرم شماره 2                 
                                       نمايه همكاران فرهنگي در رشته ي شعر    تابستان 90
استان :
جنسيت
مدرك تحصيلي
عنوان اثر
نام نويسنده
 
 
خواهران
ديپلم
 
 
 
فوق ديپلم
 
 
 
ليسانس
 
 
 
فوق ليسانس
 
 
 
دكترا
 
 
 
 
 
برادران
ديپلم
 
 
 
فوق دپپلم
 
 
 
ليسانس
 
 
 
فوق ليسانس
 
 
 
دكترا
 
 
 
 
آمارنهايي :
تعداد شركت كنندگان
برادران
 
تعدادكل شركت كنندگان
خواهران
 
 
 
 
 
فرم شماره 3         
نمايه همكاران فرهنگي در رشته ي داستان     تابستان 90
جنسيت
مدرك تحصيلي
عنوان اثر
نام نويسنده
 
 
خواهران
ديپلم
 
 
 
فوق ديپلم
 
 
 
ليسانس
 
 
 
فوق ليسانس
 
 
 
دكترا
 
 
 
 
 
 
برادران
ديپلم
 
 
 
 
فوق دپپلم
 
 
 
 
ليسانس
 
 
 
فوق ليسانس
 
 
 
 
دكترا
 
 
 
داستان :
آمارنهايي :
تعداد شركت كنندگان
برادران
 
تعدادكل شركت كنندگان
خواهران
 
 
 
 
 
 
فرم شماره4                         
نمايه دانش آموزان در رشته ي داستان   تابستان 90
 
نام استان :
 
 
جنسيت
پايه تحصيلي
عنوان اثر
نام نويسنده
پسران
اول
 
 
دوم
 
 
سوم
 
 
پيش دانشگاهي
 
 
دختران
اول
 
 
دوم
 
 
سوم
 
 
پيش دانشگاهي
 
 
 
آمار نهايي :
 
 
تعدادآثارودانش آموزان
 
پسران
 
تعدادكل دانش آموزان
دختران
 
 
 
 
 
فرم شماره 5                                
                                           نمايه دانش آموزان در رشته ي شعر    تابستان 90
 
نام استان :
 
 
جنسيت
پايه تحصيلي
عنوان اثر
نام نويسنده
پسران
اول
 
 
دوم
 
 
سوم
 
 
پيش دانشگاهي
 
 
دختران
اول
 
 
دوم
 
 
سوم
 
 
پيش دانشگاهي
 
 
 
آمار نهايي:
 
 
تعدادآثارودانش آموزان
 
پسران
 
تعدادكل دانش آموزان
دختران
 
 
 
 
 
فرم شماره 6            
                              نمايه دانش آموزان دررشته ي   مطالعه وتحقيق تابستان 90
نام استان :
جنسيت
پايه تحصيلي
عنوان اثر
استاد راهنما
نام محققان
پسران
اول
 
 
 
 
 
دوم
 
 
 
 
 
سوم
 
 
 
 
 
پيش دانشگاهي
 
 
 
 
 
دختران
اول
 
 
 
 
 
دوم
 
 
 
 
 
سوم
 
 
 
 
پيش دانشگاهي
 
 
 
 
تعداد آثار
پسران
 
 
تعدادكل آثار
تعداددانش آموزان
پسران
 
تعدادكل دانش آموزان
دختران
 
 
دختران
 
 
آمار نهايي
 
 
 
             فرم شماره 1(بخش هنري)
نمايه منتخبين بخش سرود بيست ونهمين جشنواره هنري دانش آموزان برگزيده كشور
رديف
نام   و نام خانوادگي
سمت
نام ساز
گروه خوان/تك خوان/نوازنده
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
سال تحصيلي 90-89
 
استان :             شهر/شهرستان :               دوره تحصيلي:               آموزشگاه                 جنسيت :       
مديرآموزشگاه:                                 معاون/مربي تربيتي:                            مربي فني:                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    فرم شماره 2(بخش هنري )
نمايه شعرگروه هاي سرود بيست ونهمين جشنواره هنري دانش آموزان برگزيده كشور
سال تحصيلي 90-89
 
استان :                         شهرستان/منطقه :                     آموزشگاه:                   جنسيت :               
نام سرود:                      شاعر:                                  آهنگساز:                  
شعر
ترجمه
 
 
 
 
 
                     فرم شماره 3(بخش هنري)
نمايه برگزيدگان بخش سرود همگاني بيست ونهمين جشنواره هنري دانش آموزان برگزيده كشور
سال تحصيلي 90-89
استان :
رديف
نام ونام خانوادگي
آموزشگاه
شهرستان/منطقه
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
نسخه قابل چاپ

تعداد بازديد اين صفحه: 326
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.