تاريخ و زمان
جمعه 4 اسفند 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 977848
تعداد بازديد اين بخش: 114860
در امروز: 494
اين بخش امروز: 99

  اخبار ويژه
تجليل از دانش آموزان برتر كتابخوان ،معرفي دانش آموزان مؤلف استان وتجليل از عوامل فعال فعاليت هاي حوزه كتاب وكتابخانه واموركتابخواني
 
به گزارش كارشناسي كتاب اداره كل امورتربيتي برنامه ريزي هاي انجام شده براي برگزاري باشكوه هجدهمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران به ويژه «روز كتاب و دانش آموز»به شرح زير مي باشد.
نواخته شدن «زنگ كتاب و كتابخواني» رأس ساعت 30/9 صبح ومدارس نوبت عصر درساعت 30/14دقيقه روز دوشنبه مورخ 24/8/89 كه عنوان «روز كتاب،خانواده ،كودك، دانش آموز و مدرسه» نام گذاري شده، به صورت هماهنگ در كليه مدارس واجراي مراسم ويژه در اين روزباقرائت پيام مقام عالي وزارت ؛
- برگزاري طرح جشن اهداء كتاب به مدارس «دوستي با كتاب، اهداي كتاب» و اطلاع رساني لازم به دانش آموزان، معلمان و اولياء ؛ دريافت كتاب هاي اهدايي، بررسي و افزودن كتاب هاي مناسب به كتابخانه ها؛
- تجليل از دانش آموزان برتر كتابخوان مدارس در سطح مدارس، مناطق، استان و ارسال مشخصات 4 نفر از برترين هاي آنان طبق فرم پيوست 1 و حداكثر تا تاريخ 10/8/89 به اداره كل امور تربيتي؛
- اجراي طرح 40000 نمايشگاه كتاب در 40000 مدرسه با توجه به سهميه تعيين شده براي آن استان و همكاري لازم با مؤسسه فرهنگي منادي تربيت ؛
-  برگزاري مسابقه كتابخواني به صورت اينترنتي و ... در سطح دانش آموزان و فرهنگيان؛
- اختصاص موضوع انشاء‌ دانش آموزان به موضوع كتاب، كتابخواني و فعاليت هاي اين حوزه؛
- پيگيري براي جذب مشاركت هاي برون سازماني براي توسعه و تقويت فعاليت هاي كتابخواني از طريق استانداري، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهرداري و ... ؛
- دعوت از نويسندگان متعهد و پيشكسوت براي حضور در مدارس و صحبت براي دانش آموزان؛
- برگزاري مسابقه شعر كتاب، روزنامه ديواري، نقاشي، خلاصه نويسي و ... در موضوع كتاب؛
- معرفي كتاب هاي مناسب از بين تازه هاي نشر به صورت روزانه در هفته كتاب و برنامه ريزي براي تداوم آن بعد از انقضاي زمان اين هفته ؛
- برگزاري نمايشگاه كتاب در اداره كل و ادارات تابعه؛
- درج جملاتي در رابطه با كتاب، كتابخانه و مطالعه در سربرگ نامه هاي اداري؛
- برنامه ريزي براي بازديد دانش آموزان از كتابخانه هاي مشهور شهر ها و مناطق تابعه ،‌براساس ضوابط و مقررات ؛
- اطلاع رساني دقيق براي شناسايي و معرفي دانش آموزان مؤلف استان از طريق بخشنامه فوري و ارسال مشخصات و آثار آنان طبق فرم شماره 2، حداكثر تا تاريخ 10/8/ 89 به اداره كل امور تربيتي ؛
- برنامه ريزي براي تشكيل كتابخانه كلاسي در كلاس هاي مدارس دوره ابتدايي و مشخص شدن تعداد كتابخانه هاي كلاسي موجود در مدارس اين دوره به تفكيك پايه تحصيلي، جنسيت، طبق فرم شماره 3 و انعكاس آن حداكثر تا تاريخ 10/8/89 به اداره كل امور تربيتي ؛
-  برنامه ريزي براي تجليل از عوامل فعال فعاليت هاي حوزه كتاب، كتابخانه و امور كتابخواني در مناطق و استان و اعلام مشخصات 20 نفر از مديران، معلمان و مربيان فعال در امر كتابخانه هاي كلاسي و آموزشگاهي، طبق فرم شماره 4 جهت صدور لوح تقدير با امضاي معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش و مديركل امور تربيتي؛
-  نيازسنجي از دانش آموزان براي تأمين مواد خواندني كتابخانه هاي كلاسي و آموزشگاهي؛
-  ارسال دستورالعمل ويژه براي سامان دهي كتابخانه هاي كلاسي و آموزشگاهي و توسعه و تقويت فعاليت هاي كتابخواني در مدارس؛
 
پيوست شماره 1
مشخصات دانش آموزان برتر كتابخوان دوره متوسطه ومعلمان فعال كتابخانه كلاسي مدارس ابتدايي استان .......................سال1389
 
رديف
نام ونام خانوادگي
سمت
جنسيت
نام مدرسه
                پايه تحصيلي
مدرك تحصيلي
شهرستان ،ناحيه ،منطقه
دانش آموز
معلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهر وامضاءمديركل آموزش وپرورش استان
 
 
پيوست شماره 2
مشخصات دانش آموزان مؤلف استان .......................سال1389
 
رديف
نام ونام خانوادگي
پايه تحصيلي
جنسيت
نام مدرسه
شهرستان ،ناحيه ،منطقه
عنوان كتاب ياكتاب ها
آدرس وتلفن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهر وامضاءمديركل آموزش وپرورش استان
 
 
پيوست شماره 3
تعداد كتابخانه هاي كلاسي مدارس ابتدايي استان ...............................درسال 1389
 
رديف
پايه تحصيلي
پسرانه
دخترانه
تعداد كتابخانه
تعدادكتاب هاي موجود در كتابخانه
ملاحظات
1
اول دبستان
 
 
 
 
 
2
دوم دبستان
 
 
 
 
 
3
سوم دبستان
 
 
 
 
 
4
چهارم دبستان
 
 
 
 
 
5
 پنجم دبستان
 
 
 
 
 
جمع كل
 
 
 
 
 
مهر وامضاءمديركل آموزش وپرورش استان
 
پيوست شماره 4
مشخصات عوامل فعال وبرتر فعاليت هاي حوزه كتا ب ،كتابخانه واموركتابخواني استان...................................(بند 5بخشنامه )
 
رديف
نام ونام خانوادگي
نام مدرسه
نام منطقه
سمت
مدرك تحصيلي
دليل انتخاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهر وامضاءمديركل آموزش وپرورش استان
 
 
پيوست شماره 5
فرم تعداد انجمن هاي مطالعه وتحقيق دبيرستان هاي استان ..................................درسال 1389
 
رديف
شهرستان ، ناحيه ،منطقه
تعداد انجمن
تعداد دانش آموزان تحت پوشش
ملاحظات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهر وامضاءمديركل آموزش وپرورش استان
 
پيوست شماره 6
فرم تعداد كانون هاي شاعران ونويسندگان وانجمن ها ادبي دبيرستان هاي استان ..................................درسال 1389
 
رديف
شهرستان ، ناحيه ،منطقه
تعداد انجمن
تعداد دانش آموزان تحت پوشش
سابقه فعاليت
 
 
شعر
داستان
شعر
داستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهر وامضاءمديركل آموزش وپرورش استان
 
پيوست شماره 7
فرم مشخصات عوامل فعال كانون هاي شاعران ونويسندگان استان .........................................درسال 1389
 
رديف
نام وناخانوادگي
شهرستان ، ناحيه ،منطقه
سمت
دليل انتخاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مهر وامضاءمديركل آموزش وپرورش استان
 
 
فرم ارزيابي وشناسايي معلمان فعال كتابخانه هاي كلاسي مدارس دوره ابتدايي كشور
نام ونام خانوادگي :                                پايه تحصيلي :                             مدرك تحصيلي:                           نام دبستان :                         شهرستان ،ناحيه ،منطقه :                                         استان :
 
 
رديف
 
معيارهاي ارزيابي
امتياز
خيلي خوب
10
خوب
7
متوسط
4
ضعيف
1
1
برنامه ريزي براي مشاركت دانش آموزان در اداره كتابخانه
 
 
 
 
2
استفاده مستمر از كتاب هادر راستاي فعاليت هاي آموزشي
 
 
 
 
3
امانت كتاب به دانش آموزان براي مطالعه در منزل
 
 
 
 
4
ارزيابي از نحوه مطالعه كتابهاي غير درسي دانش آموزان
 
 
 
 
5
تلاش براي ورود تازه هاي نشر به كتابخانه
 
 
 
 
6
تنظيم فهرست كتاب هاي موجود كتابخانه
 
 
 
 
7
تزئين مناسب كتابخانه
 
 
 
 
8
معرفي كتاب هاي جديد به دانش آموزان
 
 
 
 
9
جذب مشاركت اولياءدانش آموزان جهت اهداي كتاب
 
 
 
 
10
جذب مشاركت دانش آموزان جهت اهداي كتاب
 
 
 
 
11
اختصاص زمان هاي مشخص براي فعاليت در امر كتاب وكتابخواني در كلاس
 
 
 
 
12
برنامه ريزي جهت قصه گويي وقصه خواني براي دانش آموزان
 
 
 
 
13
ابتكارات ويژه درحوزه كتاب وكتابخانه
 
 
 
 
14
نقدوبررسي كتاب در سطح مخاطبان كلاس
 
 
 
 
15
صدوركارت عضويت كتابخانه براي دانش آموزان
 
 
 
 
16
نظرسنجي از دانش آموزان درباره برخي ازكتاب ها
 
 
 
 
17
بهره گيري از دفتر ارزيابي اعضاءكتابخانه
 
 
 
 
18
همكاري با معلمان ساير كلاس ها
 
 
 
 
19
برنامه ريزي براي حضور وبازديد دانش آموزان از نمايشگاه هاي كتاب
 
 
 
 
20
جمع آوري ودسته بندي ابتكارت ،طرحها ودست نوشته هاي
دانش آموزان براي تشكيل نمايشگاه
 
 
 
 
جمع كل
 
 
 
 
نام ونام خانوادگي ارزيابي كننده (مدير دبستان ):                                              مهروامضاءمدير دبستان:
 
توضيحات : تعدادي از معلمان حائز بالاترين امتياز درسطوح مختلف (مدرسه ،منطقه ،استان)مورد تقدير قرار مي گيرند وسپس از سوي اداره كل آموزش وپرورش استان مشخصات چهار نفر ازبرترين وفعال ترين آنها 
(2نفرخواهرو2نفربرادر) تا تاريخ 10/8/89 به اداره كل امورتربيتي وزارت آموزش وپرورش معرفي شوند .
 
 
نسخه قابل چاپ

تعداد بازديد اين صفحه: 306
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.