تاريخ و زمان
شنبه 8 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 864857
تعداد بازديد اين بخش: 10266
در امروز: 700
اين بخش امروز: 10

  اسامي برگزيدگان پرسش مهر 8
كردستان
نتايج مرحله كشوري فراخوان پرسش مهر 8 – استان كردستان
 
الف - دانش آموزان
رديف
نام و نام خانوادگي
رشته ( قالب مسابقه )
گروه
رتبه
1
محسن امير حسيني
داستان نويسي
دوم متوسطه
سوم
2
مجيد قنبري
نشريه ديواري
دوم متوسطه
دوم
3
مجتبي اسدي
نشريه ديواري
دوم متوسطه
دوم
4
علي ملاولي
نشريه ديواري
دوم متوسطه
دوم
5
علي دده جاني
نشريه ديواري
دوم متوسطه
دوم
6
حسن طالبي
نشريه ديواري
سوم متوسطه
سوم
7
هادي خالديان
نشريه ديواري
سوم متوسطه
سوم
8
علي قنبري
نشريه ديواري
سوم متوسطه
سوم
9
سيامك كريمي
نشريه ديواري
سوم متوسطه
سوم
10
شادي رستمي
نقاشي رنگ روغن
متوسطه
دوم
11
نگار بادپر
نقاشي مداد رنگي
متوسطه
اول
12
ريزان ستيز زاده
نقاشي مداد رنگي
متوسطه
دوم
13
زاينار محمدي
طراحي ذغال
متوسطه
سوم
14
ياسر خان
طراحي ذغال
متوسطه
اول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نتايج مرحله كشوري فراخوان پرسش مهر 8 – استان كردستان
                             
ب - معلمان
رديف
نام و نام خانوادگي
رشته ( قالب مسابقه )
گروه
رتبه
1
محمدرضا كلهر
داستان نويسي
ليسانس
دوم
2
مژگان رضانژاد
فيلم كوتاه - انيميشن
معلمان
دوم
3
جعفر احمدزاده
تذهيب
معلمان
اول
 

تعداد بازديد اين صفحه: 298
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.