تاريخ و زمان
جمعه 7 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 863599
تعداد بازديد اين بخش: 10247
در امروز: 298
اين بخش امروز: 2

  اسامي برگزيدگان پرسش مهر 8
خوزستان
نتايج مرحله كشوري فراخوان پرسش مهر 8 – استان خوزستان
 
الف - دانش آموزان
رديف
نام و نام خانوادگي
رشته ( قالب مسابقه )
گروه
رتبه
1
مريم رعيت اصل
مطالعه و تحقيق
سوم متوسطه
دوم
2
فاطمه حبيبي
مطالعه و تحقيق
سوم متوسطه
دوم
3
زهرا چابك سفر
مطالعه و تحقيق
سوم متوسطه
دوم
4
ميلاد رحيمي
مطالعه و تحقيق
سوم متوسطه
دوم
5
محمدصادق فاتحي
مطالعه و تحقيق
سوم متوسطه
دوم
6
مجتبي وحيديان
مطالعه و تحقيق
سوم متوسطه
دوم
7
احسان زاده دباغ
وبلاگ نويسي
سوم متوسطه
اول
8
مصطفي پنبه دانه پور
جاجيم بافي
سوم متوسطه
اول
9
نگين محسني
نقاشي خط
متوسطه
اول
10
حسين عبدالله زاده
كاريكاتور
متوسطه
دوم
11
حديث زارعي
تفسير قرآن 2
سوم متوسطه
اول
12
كوثر صباح
حفظ قرآن 2
پيش دانشگاهي
اول
13
نزيهه جناحي
حفظ قرآن 2
سوم متوسطه
اول
14
سناء منبوهي
قرائت قرآن 2
اول متوسطه
اول
15
مهرنوش الماسي
حفظ قرآن 2
اول متوسطه
دوم
16
زينب سياحي
تفسير قرآن 2
دوم متوسطه
سوم
17
سيد مصطفي صباحي مقدم
حفظ قرآن 1
اول متوسطه
اول
18
امين سعدون
حفظ قرآن 1
پيش دانشگاهي
اول
19
سروش كجبافي
تفسير قرآن 1
اول متوسطه
دوم
20
مصطفي فرهنگ
حفظ قرآن 1
دوم متوسطه
دوم
21
سجاد شاه اميري
تفسير قرآن 1
سوم متوسطه
سوم
22
سيد عباس موسوي
قرائت قرآن 1
دوم متوسطه
سوم
23
عليرضا دقايقي
تفسير قرآن 1
پيش دانشگاهي
اول
24
حمزه عبيدي نيسي
حفظ قرآن 1
سوم متوسطه
اول
 
 
  
 
 
نتايج مرحله كشوري فراخوان پرسش مهر 8 – استان خوزستان
                             
ب - معلمان
رديف
نام و نام خانوادگي
رشته ( قالب مسابقه )
گروه
رتبه
1
محبوبه چركي
داستان نويسي
فوق ديپلم
اول
2
مريم نيك نژاد
تصويرگري
معلمان
سوم
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 313
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.