تاريخ و زمان
جمعه 31 فروردين 1403  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 1028937
تعداد بازديد اين بخش: 120668
در امروز: 572
اين بخش امروز: 116

  طرح ها و برنامه ها
جشنواره كتاب سال دانش آموزي

مقدمه:
توجه به فرهنگ مكتوب در بين ايرانيان همواره از جايگاه خاصي برخوردار بوده و نويسندگان و مولفان داراي ارج و منزلتي خاص بوده اند. حفظ ميراث جاودان ايرانيان يعني كتاب سبب شده است كه در طول قرن ها به اين مقوله به صورت خاص پرداخته شود. به همين دليل طي ساليان گذشته بسياري از نهادها و سازمان هاي فرهنگي به منظور پاسداشت مقام نويسندگان برنامه هاي متنوعي را به مرحله اجرا رسانده اند.
وزارت آموزش و پرورش در اين راستا با توجه به دو وظيفه ي مهم كه همانا توسعه و ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني و نيز گرامي داشت نويسندگان مي باشد طرح هاي مختلفي را به اجرا رسانده است. در اين ميان و از جمله اهداف خاص اين وزارتخانه شناسايي و تقدير نويسندگان نوجوان و جوان است كه با توجه به ذوق، استعداد و علايق خود قلم مي زنند و قصد دارند تا بدين ترتيب حافظ فرهنگ و گسترش دهنده علوم مختلف در سرزمين خود باشند. لذا بر نظام تعليم و تربيت و دست اندركاران آن لازم و ضروري است تا زمينه ها و بسترهاي گوناگون و در عين حال مناسبي را فراهم نمايند تا بدين ترتيب شاهد رشد و پويايي نسلي خلاق، متفكر، انديشمند و پژوهشگر باشيم چرا كه بسياري از صاحب نظران اين حوزه (تعليم و تربيت) بر اين باورند براي آنكه بتوانيم خلاقيت و نوآوري را در نوجوانان و جوانان خود بارور سازيم بايد به اين بخش از استعداد ايشان كه توانايي و كسب مهارت نوشتن است به صورت ويژه و خاص توجه كنيم.
جشنواره ها و همايش هايي كه با حضور دانش آموزان مولف و نويسنده برگزار مي گردد مي تواند از جمله صد ها طرح و برنامه ايي باشد كه سبب تقويت و توسعه ي اين فعاليت در بين نسل جوان مي گردد. گردهمايي اين دانش آموزان كه از بسياري جهات داراي وجوه مشتركي هستند كه مي تواند بستر مناسبي براي تربيت و رشد ايشان باشد هم چنين مي تواند مقدمه اي باشد براي آمادگي ايشان جهت حضور در عرصه هاي فرهنگي و علمي كه در آينده براي ايشان فراهم خواهد شد.
عنوان: جشنواره ي“ كتاب سال دانش آموزي”
تعريف: جشنواره ي “كتاب سال دانش آموزي” گردهمايي دانش آموزان برگزيده نويسنده و مولف صاحب كتاب چاپ شده است كه كتاب ايشان بر اساس معيارها و ملاك هاي تعيين شده مجوز حضور در جشنواره را دريافت نموده است.
اهداف:
اهداف كيفي:
1.گسترش و تعميق فرهنگ مكتوب
2 .تقويت حس خلاقيت و نوآفريني
3. تقويت روحيه پژوهش و تحقيق
اهداف كمي:
1. حضور حداقل 100 دانش آموز مولف و نويسنده در هر سال در جشنواره.
2. ارايه حداقل 100 كتاب در جشنواره كه نويسندگان آن دانش آموزان مي باشند.
3. چاپ چكيده آثار تاليفي دانش آموزان با شمارگان 3000 نسخه.
اهداف رفتاري:
1. از دانش آموزان انتظار مي رود تا نسبت به امر تاليف و خلق آثار خلاقانه با رغبت و انگيزه بيشتري اقدام نمايند
2. از دانش آموزان انتظار مي رود تا قدرت تاثير گذاري در ساير گروه هاي همسال خود را براي جذب به فعاليت هاي تاليفي و نويسندگي داشته باشند.
3. از دانش آموزان انتظار مي رود تا براي فرهنگ مكتوب ارزش و اهميت ويژه ايي قايل شوند.
شيوه اجرا:
1. تهيه و تدوين شيوه نامه اجرايي براي اعلام زمان و مكان برنامه
1-1 اين برنامه ترجيحا هم زمان با هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران و روز كتاب و دانش آموز برگزار مي گردد.
2. تشكيل ستاد اجرايي در استان ميزبان حداقل سه ماه پيش از اجراي برنامه
3. تشكيل دبيرخانه جشنواره در استان ميزبان
4. جمع آوري و داوري آثار و معرفي كتاب هاي منتخب و كتاب هاي برگزيده
4-1 از تعداد عناوين رسيده 10 عنوان كتاب به عنوان كتاب سال و بين 15 تا 20 عنوان به عنوان كتاب منتخب اعلام خواهد شد.
5. چكيده نويسي و چاپ كتاب سال دانش آموزي
6. برگزاري همايش در زمان و مكان پيش بيني شده
اعتبارات:
1. اعتبارات پيش بيني شده بر اساس تعداد مدعوين و تعداد روزهاي جشنواره مي باشد كه از محل اعتبارات حوزه ستادي – اعتبارات استاني و اعتبارات منطقه اي به صورت مشاركتي تامين خواهد شد.
ارزشيابي:
ارزشيابي از جشنواره كتاب سال دانش آموزي در سه مرحله اجرا خواهد شد:
1. بيش از اجرا: عملكرد استان ها در نحوه شناسايي دانش آموزان مولف – عملكرد استان ميزبان – عملكرد حوزه ستادي براي تمهيد مقدمات
2. حين اجرا: عملكرد و فعاليت و ميزان همكاري شركت كنندگان – برنامه هاي اجرا شده توسط استان ميزبان
3. پس از اجرا: بررسي كيفيت آثار ارايه شده – ميزان رضايت شركت كنندگان – ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده.


تعداد بازديد اين صفحه: 157
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.