تاريخ و زمان
جمعه 31 فروردين 1403  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 1028945
تعداد بازديد اين بخش: 120672
در امروز: 580
اين بخش امروز: 120

  طرح ها و برنامه ها
جشنواره داستان نويسان جوان

بيان احساسات و عواطف انساني در قالب داستان از ديرباز در بين ملت هاي گوناگون با فرهنگ هاي متفاوت وجود داشته است. در بين ايرانيان نيز از قرن ها پيش بسياري از پيام هاي اخلاقي، آداب و رسوم ها، ارزش هاي حاكم بر زندگي در قالب داستان هاي منظوم و منثور بيان شده است و آثار ماندگاري در اين زمينه به دست ما رسيده است.
امروز نيز داستان نويسان معاصر با خلق آثاري ارزشمند سعي مي نمايند تا بسياري از مفاهيم و اصول را به نسل حاضر منتقل نمايند، كه در اين ميان دانش آموزان در خلق داستان هايي با موضوعات اجتماعي، فرهنگي و ديني از جايگاه خاص و ويژه اي برخوردار هستند.سال هاي پس از انقلاب فرصت مناسب براي رشد و پرورش استعدادهاي مختلف دانش آموزان در عرصه هاي گوناگون بود و داستان نويسي از جمله ي اين هنرها بود كه توجه به آن سبب تربيت نسلي خلاق شد كه توانستند قلم به دست گيرند ودر اين راه آثار ارزشمند ودر خور توجهي راخلق نمايند.
گرد همايي ها و جشنواره هاي متعددي كه در اين زمينه و با حضور دانش آموزان داستان نويس برگزار مي گردد و مي تواند بستر مناسبي براي شناسايي، هدايت و پرورش اين گروه از نوجوانان اهل قلم باشد و زمينه هاي مؤثري براي ترغيب و تشويق دانش آموزان جهت خلق آثار داستاني باشد.
اين چنين حضور هايي ضمن آشنايي با افكار، آداب و رسوم، عقايد و ارزش هاي ديگر دانش آموزان مي تواند سبب تبادل تجربيات موثر ونيز آشنايي جامعه فرهنگي و ادبي كشور با جوانان مستعد شود تا ايشان نيز در برنامه ريزي هاي آينده بتواند زمينه هاي جذب و رشد و ارتقاء اين گروه از دانش آموزان را فراهم نمايند.
هم چنين توجه به فن داستان نويسي و رشد اين استعداد در دانش آموزان در حفظ و انتقال ميراث فرهنگي مي تواند نقش بسزايي داشته باشد و زمينه بروز و تقويت هويت ديني و ملي را در نوجوانان و جوانان بارور نمايد.

عنوان: جشنواره ي داستان نويسان جوان
تعريف: جشنواره ي داستان نويسان جوان گردهمايي دانش آموزان داستان نويس است كه به منظور تشويق و ترغيب دانش آموزان به خلق آثار ادبي برگزار مي گردد تا بدين ترتيب ضمن شناسايي دانش آموزان مستعد زمينه رشد و پويايي فعاليتهاي داستان نويسي ايشان فراهم گردد.


اهداف:
اهداف كيفي:
1. توسعه و گسترش فعاليت هاي داستان نويسي با تاكيد بر داستان كوتاه طنز
2. تربيت نسلي خلاق، نوجو و نو انديش
3. گسترش شادي گرايي در بين نوجوانان و جوانان
اهداف كمي:
1. حضور حداقل 100 دانش آموز داستان نويس برگزيده در هر سال در جشنواره.
2. ارايه حداقل 100 داستان كوتاه طنز با موضوعات اجتماعي، فرهنگي، علمي و…
3. چاپ آثار برگزيده دانش آموز با شمارگان 3000 نسخه.


اهداف رفتاري:
1. از دانش آموزان انتظار مي رود تا با اصول و فنون داستان نويسي طنز آشنا شوند.
2. از دانش آموزان ديگر انتظار مي رود تا نسبت به هنر داستان نويسي علاقه و رغبت ژ
3. از دانش آموزان شركت كننده انتظار مي رود داستان هايي با ساختار قوي تر ارائه نمايند.
شيوه اجرا:
1. تدوين و تنظيم شيوه نامه اجرايي براي اعلام زمان و مكان جشنواره
2. تشكيل ستاد اجرايي در استان ميزبان حداقل سه ماه پيش از اجراي برنامه
3. تشكيل دبيرخانه جشنواره در استان ميزبان
4. جمع آوري و داوري آثار و معرفي نفرات برگزيده برا حضور در جشنواره
5. انتخاب و چاپ آثار برگزيده به صورت چكيده
6. برگزاري همايش در زمان و مكان پيش بيني شده
تبصره 1: پيشنهاد مي شود يادواره جشنواره داستان نويسان جوان در هر سال به پاس بزرگداشت يكي از نويسندگان ايران ترجيحا طنز پردازان نامگذاري شود( از جمله بزرگداشت عبيد زاكاني، علامه دهخدا و…)
تبصره 2: زمان اجراي برنامه در هر سال هفته چهارم مهرماه پيشنهاد مي گردد.
اعتبارات:
1- اعتبارات پيش بيني شده بر اساس تعداد مدعوين و تعداد روزهاي جشنواره مي باشدكه از محل اعتبارات حوزه ستادي – اعتبارات استاني و اعتبارات منطقه اي به صورت مشاركتي تامين خواهد شد.
1-1- پيشنهاد مي شود به منظور صرفه جويي در اعتبارات، تمام دانش آموزان آثار خود را به صندوق پستي دبيرخانه به صورت مستقيم ارسال نمايند.

ارزشيابي:
ارزشيابي از جشنواره داستان نويسان جوان طي سه مرحله اجرا خواهد شد:
1- بيش از اجرا: در اين مرحله از ميزان فعاليت و تبليغات استان ها در خصوص جشنواره و نحوه اطلاع رساني ارزشيابي به عمل مي آيد.
2- حين اجرا: در اين مرحله از نحوه ي اجرا ي استان، ميزان كيفيت و كميت برنامه ها ارزشيابي به عمل خواهد آمد.
3- پس از اجرا: از كيفيت آثار ارايه شده- ميزان اثر گذاري جشنواره در شركت كنندگان ارزشيابي به عمل مي آيد. و ضمن بررسي نقاط ضعف و قوت بر اساس ارزشيابي هاي به عمل آمده براي چشنواره بعدي برنامه ريزي خواهد شد.


تعداد بازديد اين صفحه: 164
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.