تاريخ و زمان
جمعه 31 فروردين 1403  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 1028928
تعداد بازديد اين بخش: 120667
در امروز: 563
اين بخش امروز: 115

  طرح ها و برنامه ها
طرح تجهيز كتابخانه هاي مدارس

مقدمه:
امروزه در بسياري از جوامع توسعه يافته كتاب و كتاب خواني از ارزش ويژه اي برخوردار است. و همواره تعداد كتابخوانان و كتابخانه هاي فعال را مي توان يكي از مباني توسعه يافتگي دانست. در ميان ايرانيان نيز كتاب وكتاب خواني و جايگاه آن يعني كتابخانه پيوسته مورد توجه بوده است تا جايي كه در هر دوره از تاريخ اين كشور بزرگان و انديشمندان سعي نمودند تا با خلق آثار گرانقدر حافظ ميراث فرهنگي اين مرز و بوم باشند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز دست اندركاران امر تعليم و تربيت و مسئولين در وزارت آموزش و پرورش سعي نمودند تا با اجراي طرح ها و برنامه هاي متنوع و مختلف زمينه هاي جذب دانش آموزان را به فعاليت هاي مطالعاتي و كتابخواني فراهم نمايند.
استاندارد سازي و ايجاد فضاي مطلوب در كتابخانه ها و توسعه و تجهيز اين مراكز به عنوان پايگاه اصلي براي جذب دانش آموزان به كتابخواني يكي از مهمترين و موثرترين راه هاي توسعه و ترويج فرهنگ كتابيخواني است. بسياري از صاحبنظران علوم كتابداري و اطلاع رساني بر اين باور ند كه پس از نيروي انساني متخصص فضا وتجهيز كتابخانه ها با مواد خواندني مورد نياز و بر اساس علايق دانش آموزان مي تواند نقش بسزايي در كتابخواني ايشان داشته باشد.
تجهيز كتابخانه ها به مواد خواندني به ويژه كتاب هاي خوب با تنوع موضوعي مي تواند زمينه هاي حضور فعال دانش آموزان را در كتابخانه هاي مدارس فراهم نمايد. لذا ضروري است سياست گذران اين امر در آموزش و پرورش توجه خاصي را به اين مقوله مبذول نمايند. و هر ساله ضمن اختصاص بخشي از اعتبارات ملي – استاني و منطقه اي و خصوصا سرانه دانش آموزي هم در بخش آموزشي وهم پرورشي و ضمن توجيه مديران در سطوح مختلف به اهميت كتابخواني در دانش افزايي، انتقال ارزش ها و مفاهيم به صورت گسترده به اين امر يعني توسعه و تجهيز كتابخانه ها پرداخته شود.

عنوان: طرح تجهيز كتابخانه هاي مدارس متوسطه

تعريف: تجهيز كتابخانه هاي مدارس برنامه ايست كه هر ساله با مشاركت سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط ضمن اختصاص اعتباراتي ويژه جهت تجهيز كتابخانه هاي مدارس متوسطه به اجرا در مي آيد.

اهداف:
اهداف كيفي:
1- تجهيز كتابخانه هاي مدارس بر اساس نيازهاي مطالعاتي دانش آموزان
2- استاندارد سازي كتابخانه ها و افزايش سرانه كتاب دانش آموزي بر اساس استانداردهاي
بين المللي
3- نهادينه كردن فعاليت مطالعه و كتابخواني در دانش آموزان

اهداف كمي:
1- ارسال حداقل 2000 عنوان از تازه هاي نشر به مدارس تحت پوشش طرح
2- تجهيز 5000 دبيرستان در هر سال تحصيلي
اهداف رفتاري:
1- از دانش آموزان انتظار مي رود با انگيزه بيشتري در كتابخانه هاي
2- از دانش آموزان انتظار مي رود تا براي رفع بخشي از نيازهاي آموزشي خود به كتابخانه مدارس مراجعه نمايند.
3- از دانش آموزان انتظار مي رود تا سرانه مطالعه ي كتاب هاي غير درسي ايشان افزايش پيدا كند.

شيوه اجرا:
1- تهيه و تنظيم شيوه نامه ي اجرايي طرح براي استان ها، مناطق و مدارس
1-1 زمان اجراي اين برنامه در هفته كتاب (آبان ماه) آغاز ودر دهه فجر (بهمن ماه) به پايان مي رسد
2- تشكيل كميته هاي بررسي و انتخاب كتاب با همكاري دفاتر ذيربط و كارشناسان كتاب استان ها
3- تعيين معيارها و ملاك هاي انتخاب كتاب هاي مناسب
4- تهيه CD كتاب هاي انتخاب شده براي طرح تجهيز كتابخانه ها
5- تعيين موسسه ي مجري طرح و عقد قرارداد وتفاهم نامه با موسسه مجري
6- اجراي طرح در زمان پيش بيني شده.
اعتبارات:
1. اعتبارات اين طرح از محل اعتبارات حوزه ستادي و با مشاركت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اعتبارات استاني، ادارات ارشاد استان ها و اعتباررات منطقه اي و مدرسه ايي با تعيين درصدهاي مشخص قابل تامين مي باشد.

ارزشيابي:
ارزشيابي از طرح تجهيز مدارس در سه مرحله انجام مي شود:
1. پيش از اجرا: ارزشيابي از نحوه عملكرد كميته هاي انتخاب كتاب و نحوه اطلاع رساني و تبليغات مؤسسه مجري جهت فراخوان ناشران سراسر كشور
2. حين اجرا: ارزشيابي از نحوه عملكرد استان ها، مناطق و مدارس در اجراي مطلوب طرح
3. پس از اجرا: ارزشيابي از كيفيت طرح تجهيز، ميزان اثر بخشي و رضايت دانش آموزان، كتابداران، معلمان و مديران مدارس از طريق طرح تجهيز.تعداد بازديد اين صفحه: 317
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.