تاريخ و زمان
دوشنبه 10 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 865854
تعداد بازديد اين بخش: 97190
در امروز: 221
اين بخش امروز: 23

  طرح ها و برنامه ها
طرح برگزاري جشن كتاب

مقدمه:
بى گمان، كتاب وكتابخوانى از جمله مقوله هاى ارزشمند فرهنگى است كه از ديرباز مورد توجه همگان بويژه صاحب نظران تعليم و تربيت بوده است. وجود كتاب و كتابخانه خوب در مدرسه امكان دستـرسى كودكـان و نوجوانان را به دنياى پر راز و رمز آموزنده كتاب آسان تر كرده زمينه ي انس با كتاب و ترويج فرهنگ كتابخوانى را بيش از پيش فراهم مى نمايد.
"جشن كتاب " فرصت و برنامه مناسبى است براى تقويت پيوند دانش آموزان و خانواده ها با كتاب وكتابخوانى و همراهى و مشاركت خانواده ها، افراد خير، مسئولان و دانش آموزان در برگزارى آن زيبايى و جذابيت و شكوه زيادى را به آن بخشيده و خاطره اى دلنشين و زيبنده اين امر فرهنگى را در اذهان و صفحه دل مشتاقان بصورتى ماندگار و سازنده برجاي مى گذارد. ميزبان اين جشن باشكوه فرهنگى در مدارس، مديران، مربيان و ميهمانان مدعو آن دانش آموزان، خانواده ها و آحاد مسئولين و مردم وكتاب، اررشمندترين هديه اين جشن براى رشد و بالندگى نسل انقلاب و زمان آن دربهار تعليم و تربيت خواهد بود.
اين طرح به منظور اعلان و فراخوانى عمومى براى ترويج فرهنگ كتاب وكتابخوانى و دعوتى عام براى تجهيز وگسترش و تقويت و تكميل كتابخانه هاى مدارس مى باشد كه اميد است با تشريك مساعى تمامى مسئولين ذيربط براى اولين بار در كشور به اجرا گذارده شود و رونق بخش فعاليتهاى كتاب وكتابخوانى در مدارس باشد.
الف- اهداف:
1- ترويج فرهنگ كتاب وكتابخوانى
2- تبيين نقش و جايگاه كتاب در تعليم و تربيت دانش آموزان و توسعه فرهنگى و اجتماعى كشور
3- ايجاد زمينه مناسب براى جلب مشاركت آحاد مسئولين سازمانها اولياء و مرليان و دانش آموزان به منظور توسعه و تجهيز كتابخانه هاى مدارس كشور.
ب- محتوا و برنامه
1- برگزارى مراسم جشن كتاب در هفته كتاب و در تمامى مدارس ابتدايى كشور
2- تشويق و ترغيب دانش آموزان و خانواده هاى آنان براى هديه كتاب به مدرسه و مشاركت در تأمين هزينه هاى تجهيز و تكميل كتابخانه ها از طرق مختلف از قبيل:
- برگزارى مسابقه هديه كتاب به مدرسه
- برگزارى مسابقات شعر، مقاله نويسى و... در بارهء كتاب وكتابخوانى
- اعلام اسـامى و تشويق دانش آمـوزانى كه بيشـترين مشـاركت و همكارى را در اجراى طرح داشته اند از طريق رسانه هاى جمعى، صدا و سيما و مطبوعات
5- دعوت از افراد خير و سازمانهاى فرهنگى و دستگاههاى مختلف كشور براى كمك و مشاركت در اجراى اين طرح
6- تشكيل و برپايى نمايشگاههاى دائمى كتاب در مراكز استانها، مناطق و شهرستان ها و مدارس كشور با همكارى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و ناشرين
7- انجام تبليغات لازم خبرى از طريق رسانه هاى جمعى، صدا و سيما، روزنامه ها، ساخت و پخش تيزر تبليغى، چاپ پوستر و اقلام تبليغى و انتشار گزارش هاى ويژه مستند خبرى در برنامه هاى مختلف از جمله در برنامه كودك و نوجوان، اخبار سراسرى، برنامه هاى صبحگاهى صدا وسيما و...
8- اختصاص موضوع انشاء در اين هفته به موضوعات مرتبط با ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانى


9- اعلام برگزارى جشن و تأكيد بر مشاركت مردم در مراسم نمازهاى جمعه استانها و شهرستانها و تشكيل پايگاههاى دريافت كتاب و هداياى نقدى نمازگزاران در محل نماز جمعه
ج- سازماندهى
1- ستاد برنامه ريزى مراسم جشن كتاب در مركز
اين ستاد متشكل از افراد ذيل براي برنامه ريزي و تحيين وظايف و نحوه همكارى و مشاركت اعضاء و نظارت بر امور و هدايت برنامه ها تشكيل مى گردد.
- معا ون يرورشى وزا رت آموزش و پرورش (مسئول ستاد)
- معا ون فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
- نماينده تام الاختيار رياست سازمان صدا و سيماى جمهوري اسلامى
- مديركل امور فرهنگى و هنرى وزارت آموزش و پرورش (دبير ستاد)
2- كميته، اجراي مراسم جشن كتاب، در مركز
- مديركل امور فرهنگى و هنرى وزارت آموزش و پرورش (مسئول كميته)
- يكى از مديران كل معاون فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
- نماينده سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى
- مديركل روا بط عمومى وزارت آموزش و پرورش
- معاون فرهنگى اداره كل امور فرهنگى و هنري وزارت آموزش و پرورش (دبيركميته) - نماينده تام الاختيار سازمان انجمن اولياء و مربيان
3- ستاد هماهنگى، مراسم جشن كتاب، استان
- مديركل آموزش و پرورش استان (رئيس ستاد)
- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان
- مدير سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى استان
- معاون پرورشى اداره كل آموزش و پرورش (دبير ستاد)
4- كميته اجرايى، مراسم جشن كتاب، استان
- معا ون پرورشى (رئيس كميته)
- معاون فرهنگى اداره كل ارشاد
- نماينده سازمان صدا و سيماى استان
- كارشناس مسئول فرهنگى و هنرى اداره كل آموزش و پرورش استان
- كارشناس مسئول انجمن اولياء و مربيان آموزش و پرورش استان
- مسئول روابط عمومى اداره كل آموزش و پرورش استان
- كارشناس كتاب و فعاليتهاى ادبى استان
5- كميته هاى هماهنگى و اجراى مناطق و شهرستان ها متشكل از مسئولين، نمايندگان ادارات و دستگاه هاى فوق الذكر 6- كميته اجراي "مراسم جشن كتاب" مدارس
- مدير مدرسه "مسئول كميته"
- معاون پرورشى يا مربى تربيتى (دبيركميته)
- نماينده معلمان
- نماينده انجمن اولياء و مربيان
- كتابدار مدرسه
زمان:
مراسم جشن كتاب هم زمان با روز كتاب و دانش آموز خواهد بود
دستورالعمل اجرايي جشن كتاب
همان طوركه مى دانيم توجه به كتاب وكتابخوانى از ديرباز همواره مورد نظر همگان بوده
است و امروزه نيز بيشتر مسؤولان دلسوز نظام به اين امر، فراوان توجه دارند و تلاش مى نمايند
اين فرهنگ، ريشه دارتر و غنى تر شود و نسل آينده ساز نيز با گرايش به كتاب وكتابخوانى، نسبت به مسايل فرهنگى و اجتماعى، ژرف نگرتر از پيش شوند.
اما امروزه، بسيارى ازكتابخانه هاى مدارس ما با كمبود كتاب هاى لازم و كافى مواجه مى باشد و توسعه و تجهيز كتابخانه هاى مدارس بدون همت دانش آموزان علاقه مند به كتاب و خانواده هاى محترم فرهنگ دوست، امري ناممكن خواهد بود. بنابراين با مشاركت و مساعدت
افراد خيّر، خانواده ها و هفت بلند دانش آموزان با اهداى حداقل يك جلد كتاب به كتابخانه هاى مدارس، مى توانيم در اجراى مطلوب تر "جشن كتاب " در مدارس ابتدايى موفق باشيم.
لذا جهت اجراى بهينه ي اين طرح، "دستورالعمل اجرايى طرح جشن كتاب" به شرح ذيل اعلام مى گردد:


1- پس از دريافت اين دستورالعمل و طرح جشن كتاب ضرورى است ستادها وكميته هاى پيش بينى شده در سطح استان منطقه تشكيل گردد و نسبت به نحوه ى اجراى جشن كتاب، با توجه به مفاد ابلاغى اقدام مقتضى به عمل آيد. همچنين به منظوركسب اطلاع مركز از تصميمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگى استان، الزامى است اولين صورتجلسه استان حداكثر تا مورخه 30/7/77 به اداره كل امور فرهنگى و هنرى از طريق دورنگار ( فاكس) ارسال گردد.
2- در اجرا و برگزارى مسابقه ى "هديه كتاب به مدرسه " كميته ى اجرايى جشن كتاب در مدارس به نحوى ممكن براى دانش آموزان تبيين نمايند كه در صورت امكان، دانش آموزان كتاب هايى را به كتابخانه هاى مدارس اهدا كنند كه اين كتاب ها را از نمايشگاه هاى كتاب شهرستان يا منطقه خريده باشند و يا حداقل از تازه هاى كتاب (چاب شده در سالهاى بين 77-76-75) باشد.
ضمناً در صورتى كه هريك از دانش آموزان بيشترين كتاب را به كتابخانه ى مدرسه هديه نموده باشد براساس نظركميته اجرايى جشن كتاب در روز دوشنبه 11/8/77 كه مقارن با ولادت خجسته مولاى متقيان، حضرت على (ع) مى باشد طي مراسم باشكوهى با حضور دانش آموزان،
خانواده ها و مسؤولان به نحوى شايسته تقدير به عمل آيد.
3- ترتيبى اتخاذ گردد با هماهنگي روابط عمومى آموزش و يرورش، روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى و نيز روابط عمومى سازمان صدا و سيماى استان، تبليغات گسترده اى
در سطح استان و مناطق انجام يذيرد كه قطعاً نقش صدا و سيما در اين جشن بسيار برجسته تر و مهم تر خواهد بود.
4- كتاب هايى كه توسط دانش آموزان، خانواده ها، افراد خير به كتابخانه هاى مدارس اهداء مى گردد يك هفته بعد از اتمام جشن كتاب، توسط كميته ى اجرايى مراسم در مدرسه تمامى كتاب ها بررسى گردد و در صورتى كه احياناً كتابى نامناسب تشخيص داده شد با واحد فرهنگى منطقه هماهنگى هاى لازم صورت پذيرد.
5- ستاد هماهنگى وكميته هاى اجرايى در سطح استان، منطقه و در سطح مدارس ابتدايى سريعاً تشكيل گردد.
6- در اجراى طرح بويژه در سطح مدارس توسط ستاد اجرايى نظارت كافى و وافى صورت پذيرد.
7- به منظور تشويق مدارس از هرمنطقه 4 مدرسه (2 مدرسه دخترانه، 2 مدرسه پسرانه) به همراه مختصرى از فعاليت هاى آنها و معرفى كميته اجرايى مدارس با نظر ستاد به استان و در هر استان 4 مدرسه (2 مدرسه دخترانه، 2 مدرسه پسرانه) تا مورخه 30/8/77 به اداره كل امور فرهنگى و هنرى معرفى شود. همچنين صدور تقديرنامه براى اعضاى كميته ى اجرايى مدارس توسط رؤساى مناطق و مديران كل استان ها و اهداء كتاب و تجهيزكتابخانه اى مدارس موفق توصيه مي گرد د.
8- پس از برگزارى جشن كتاب و دريافت كتابهاى اهدايى از سوى دانش آموزان و خانواده ها، حتى المقدور سعى شود مدارس نسبت به راه اندازى كتابخانه هاى كلاسى در پايه هاى سوم، چهارم، پنجم با مسؤوليت آموزگاران اقدام نموده و مناطق نيز در فواصل مشخصى از سال، عملكرد آموزگاران را مورد بررسى و تشويق قراردهند.
شايال ذكر است دستورالعمل تشكيل كتابخانه كلاسى متعاقباً ارسال خواهد شد.
9- پس از بررگزارى جشن كتاب، گزارش هاى (در صورت امكان مصور) مربوط به آن به همراه ارايه ى پيشنهادهاى اصلاحى و تكميلى تا مورخه 25/9/77 به اداره كل امور فرهنگى و هنرى ارسا ل گردد.

يادآورى 1: تمامى تبليغات لازم، تزئين كتابخانه ها و تمهيد مقدمات لازم در خصوص برگزارى جشن كتاب يك هفته قبل از اجراى اين طرح، در مدارس صورت پذيرد.
يادآورى 2: ترتيبى اتخاذ گردد روز يكشنبه مورخه 10/8/77 كه مقارن با ولادت خجسته و فرخنده ى اميرالمؤمنين حضرت على (ع) مى باشد جشن با شكوهى حتماً در مدارس برگزار گردد و ضمن ياس نهادن به مقام شامخ مولاى متقيان (ع) از برخى از دانش آموزان و خانواده هاى علاقه مند به فرهنگ كتاب وكتابخوانى كه زحمات زيادى در اجراى جشن كتاب متقبل شده اند، تقديربه عمل آيد.
يادآورى 3: ترتيبى اتخاذ گردد تا دانش آموزان در جشن كتاب "قبوض كمك به كتابخانه هاى مدارس" را دريافت نموده و در هفته برگزارى 650 نمايشگاه كتاب در 650 منطقه (17 تا 25 آبان) كتابهاي مورد علاقه خودشان را خريداري و به كتابخانه ي مدرسه اهداء نمايند.تعداد بازديد اين صفحه: 159
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.