تاريخ و زمان
جمعه 31 فروردين 1403  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 1028793
تعداد بازديد اين بخش: 120629
در امروز: 428
اين بخش امروز: 77

  طرح ها و برنامه ها
جشنواره پژوهشگران جوان

مقدمه:
پژوهش و تحقيق در ايران قدمتي بسيار طولاني دارد. با نگاهي به گذشته پربار ايران زمين شاهد حضور انديشمندان و متفكران بزرگي هستيم كه هر يك نقش بسزايي در توليد علم و انديشه داشته اند. و اين ميسر نشده مگر به ياري مطالعه و پژوهش.
امروزه نيز هر جامعه اي براي رسيدن به رشد وتعالي و پيمودن مسير توسعه نيازمند پژوهش و تحقيق گسترده است. ارايه نظريه در حوزه هاي مختلف فرهنگي بي شك نيازمند سال ها تلاش و مطالعات پيگير و مستمر است. لذا هر جامعه و كشوري براي رسيدن به قله هاي پيشرفت در تمام زمينه ها به ويژه در حوزه فرهنگ و علوم انساني نيازمند افراد متفكر و جستجو گر است و اين ميل به دانستن بايد از اوان كودكي و نوجواني در فرد شكل بگيرد و نهادينه شود. چه در سال هاي بعد گاه اين امر ناممكن و غير متحمل خواهد بود.
بنابراين وزارت آموزش و پرورش و نظام تعليم و تربيت بايد به اين مقوله به صورت جدي بپردازد و همواره آن را مد نظر قرار دهد. تربيت نسلي پژوهشگر، اهل مطالعه، خلاق و نوجو مي تواند ضامن رشد و پويايي هر جامعه اي باشد و در اين ميان شناخت علايق، هدايت استعدادها، آموزش هاي مبتني بر روش هاي علمي و نوين و اطلاع از آخرين يافته هاي علمي مي تواند از جمله مهمترين وظايف دست اندركاران نظام آموزش و پرورش كشور باشد.
جشنواره ها و همايش هاي پژوهشي از جمله برنامه ها و فعاليت هايي است كه مي تواند در ترغيب و تشويق دانش آموزان به انجام فعاليت هاي پژوهشي و مطالعاتي موثر و مفيد واقع شود و در توسعه و گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش در بين جامعه ي جوان نقش بسزايي داشته باشند.
حضور دانش آموزان پژوهشگر در كنار يكديگر و بهرمندي ايشان از استادان و فرهيختگان معاصر مي تواند زمينه ساز تبادل تجربيات موفق و نيز دانش افزايي ايشان در حوزه پژوهش هاي فرهنگي و چگونگي آن گردد. و بستر هاي مناسبي را براي آمادگي دانش آموزان در عرصه هاي علمي و فرهنگي در سال هاي آتي و مدارج بالاتر فراهم نمايد.
عنوان: جشنواره پژوهشگران جوان
تعريف: جشنواره يپژوهشگران جوان گرد همايي دانش آموزان برگزيده محقق و پژوهشگر است كه به منظور تشويق و ترغيب دانش آموزان به امر مطالعه و پژوهش صورت مي گيرد. تا بدين ترتيب ضمن شناسايي دانش آموزان مستعد و علاقه مند زمينه دانش افزايي و ارتقاء سطح كيفي فعاليت هاي پژوهشي دانش آموزان فراهم گردد.
اهداف:
اهداف كيفي:
1. گسترش و تعميق فرهنگ مطالعه و پژوهش در بين دانش آموزان
2. تربيت نسلي متفكر، خلاق ونوانديش و جستجوگر
3. گسترش تحقيقات فرهنگي بر اساس روش كتابخانه اي

اهداف كمي:
1. حضور حداقل 300 دانش آموز پژوهشگر برگزيده در هر سال در جشنواره
2. ارايه حداقل 100 پژوهش فرهنگي بر اساس روش كتابخانه اي در جشنواره
3. چاپ چكيده آثار پژوهشي دانش آموزان با شمارگان 3000 تسخهاهداف رفتاري:
1. از دانش آموزان انتظار مي رود تا نسبت به انجام پژوهش هاي فرهنگي بر اساس روش هاي علمي رغبت و انگيزه بيشتريپيدا كنند.
2. از دانش آموزان انتظار مي رود تا ضمن بهره گيري از تجربيات ساير گروه هاي پژوهشي و استادان در ارايه آثار پژوهشي روشمند و علمي همت گمارند.
3. از دانش آموزان انتظار مي رود تا با اهميت و نقش پژوهشي در زندگي آشنا شده و در ساير گروه هاي هم سال خود قدرت تاثير گذاري، جهت جذب به فعاليت هاي پژوهشي را داشته باشند.
شيوه اجرا:
1. تهيه و تدوين شيوه نامه اجرايي براي اعلام زمان و مكان جشنواره
1-1- پيشنهاد مي شود استان هايي كه زمينه فعاليت هاي پژوهشي دانش آموزان اقدامات چشمگيري داشته و نيز از امكانات فرهنگي ويژه، خصوصا كتابخانه هاي تاثير گذار برخوردارند، به عنوان استان ميزبان انتخاب شوند
1-2- اين برنامه هر سال هم زمان با هفته پژوهش( هفته آخر آذر ماه) برگزار خواهد شد
1-3- با توجه به اولويت ها در هر سال عنوان ويژه اي براي جشنواره تعيين خواهد شد.

2. تشكيل ستاد اجرايي در استان ميزان حداقل سه ماه بيش از اجراي برنامه.
3. تشكيل دبيرخانه جشنواره در استان ميزبان
4. جمع آوري و داوري آثار و معرفي نفرات برگزيده براي حضور در جشنواره
5. انتخاب و چاپ آثار برگزيده به صورت چكيده
6. برگزاري همايش در زمان ومكان پيش بيني شده
اعتبارات:
1. اعتبارات پيش بيني شده بر اساس تعداد مدعوين و تعداد روزهاي جشنواره مي باشد كه از محل اعتبارات حوزه ستادي- اعتبارات استاني و اعتبارات به صورت مشاركتي تامين خواهد شد.
ارزشيابي:
ارزشيابي از جشنواره پژوهشگران جوان در سه مرحله اجرا خواهد شد.
1. پيش از اجرا : عملكرد استان ميزبان – همكاري استان هاي شركت كننده – عملكرد حوزه ستادي تمهيد مقدمات
2. حين اجرا : از عملكرد و فعاليت و ميزان همكاري شركت كنندگان و برنامه هاي اجرا شده
3. پس از اجرا : بررسي كيفيت آثار ارايه شده – ميزان رضايت شركت كنندگان – برزسي نقاط ضعف و قوت برنامه براي رفع نواقص جهت جشنواره هاي بعديتعداد بازديد اين صفحه: 165
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.