تاريخ و زمان
جمعه 7 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 863674
تعداد بازديد اين بخش: 8637
در امروز: 373
اين بخش امروز: 26

  شعر
شعرا به هنگام تخيل ، مفاهيم را سبك و سنگين كنند

بيانات مقام معظم رهبري :
قوام و خمير مايه ي شعر ، همين خيالي است كه شما آن را پرواز مي دهيد. شما چيزهايي را مي بينيد كه چشم معمولي آنها را نمي بيند . آن رقت خيالتان، خيلي چيزها را به شما نشان مي دهد كه ما در چشم معمولي ، آنها را نمي بينيم. اصلا شعر، يعني اين . اگر اين نباشد، شعر وجود ندارد. وقتي كه خيال را به سراغ مفاهيمي مي فرستيد كه مي خواهيد آنها را بياوريد، اين مفاهيم را سبك و سنگين كنيد. خيال، جسور و بي منطق است ؛ طبيعتش اين است . خيال در جايي مي رود مي نشيند، كه جاي نشستن نيست . شما وقتي مي خواهيد آن را به داخل ذهن خودتان بياوريد ، برايش لفظ درست مي كنيد ؛ ولي حتما سبك و سنگينش كنيد ؛ زيرا هر يك كلمه شعر شما ، اگر بناست در جايي اثر بگذارد، شما با آن همراهيد.

ببينيد چه مي خواهيد بگوييد؛ آن چيز درست را بگوييد. مثلا فرض كنيد در همين شعري كه الان خوانده شد، شما به فرودستان مي گوييد كه خون فرادستان را بريزند؛ در حالي كه به اين كليت، اصلا درست نيست. ما اسلامي فكر مي كنيم؛ آنارشيستي كه فكر نمي كنيم . اين، تفكر آنارشيسم است؛ حتي تفكرات چپ و افراطي و ماركسيستي و امثال اينها هم نيست؛ آنها هم اين طوري نمي گويند . من يقين دارم و برايم روشن است كه شما هم اين را نمي خواهيد بگوييد. جوان انقلاب، نمي تواند اين فكر را داشته باشد؛ اما حرف شما اين را مي گويد . مي گويد شما برو دستت را تا مرفق به خون فرادست خضاب كن! فرودست و فرادست، حدي كه ندارد. يعني در اين سلسله مراتب اجتماعي و اقتصادي، هر كسي در هر جايي كه ايستاده، هم فرودست و هم فرادست است. وانگهي، ما كدام فرادست را مي زنيم؟ ما آن كس را كه ظالم و كافر و طاغي و متعرض به ديگران است، مي زنيم. ملاك، اينهاست. اگر نباشد، فرودست يا فرادست باشد، فرقي نمي كند.


شما الان اين كمند خيال را پرتاب كرده ايد و مفاهيمي را صيد مي كنيد. خيال به هر جا كه مي خواهد، مي رود و شما گاهي نمي خواهيد؛ اما او مي رود. ليكن هر جا كه او رفت، ملاك نيست و به هر جا كه خيال رسيد، آدم آن را نمي كشد . ممكن است شما تور را به دريا بيندازيد و عوض ماهي، لنگ كفش بيرون بيايد . در اين صورت، شما آن را بالا نمي كشيد و رهايش مي كنيد.


غرضم اين است كه مخصوصا شما جوانان به اين نكات توجه بكنيد؛ چون قاعده ي يك دنياي جديد هستيد. آدم خودش را درست ارزيابي نمي كند. من تا حدي شايد بتوانم شماها را ارزيابي كنم؛ ولي شماها بيش از اين هستيد كه حتي من ارزيابي بكنم. يعني الان گوشت نويي بالامي آيد و شما آن گوشت نوييد. آن گوشت نو، بعدا همه كاره ي اين دست است . تمام خطوط را او معين مي كند، علامت انگشت را او معين مي كند، اوست كه به آب و آتش مي خورد، و اوست كه حس مي كند. بنابراين درآينده، همه كار دست اوست . مواظب اين گوشت نو باشيد. شما كه پايه ي اين قاعده ي اصلي هستيد، به آن كاري كه انجام مي دهيد، توجه بكنيد.


منبع: حديث ولايت ، جلد چهارم ، ص 38-37 
منبع: بخش ادبيات تبيان


تعداد بازديد اين صفحه: 127
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.