تاريخ و زمان
يكشنبه 2 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 855505
تعداد بازديد اين بخش: 65119
در امروز: 736
اين بخش امروز: 12

  درباره مطالعه و كتابخواني
اهميت مطالعه و خواندن در دنياي امروز -نويسنده:ليلا ميري

راستي خواندن و مطالعه به چه معنايي است؟ و چه نقشي در دنياي پيچيده امروز با توجه به اين همه گستردگي رسانه‌هاي مي‌تواند داشته باشد؟
در لغت‌نامه‌ي دهخدا ذيل واژه مطالعه چنين مي‌خوانيم:
مطالعه به معناي نگريستن به هر چيز براي واقف شدن به آن و تامل و تفكر و انديشه. نظر به دقت. و فرهنگستان ايران به جاي اين كلمه «بررسي» را پذيرفته است: «ملك را خيال مطالعه‌ي جمال ليلي در دل آمد تا چه صورت است كه موجب چندين فتنه است» (گلستان)
هم‌چنين به معناي به انديشه خواندن نامه‌اي را بي‌آواز. مرور كردن كتابي به چشم بي‌‌آواز خواندن.
«بنابراين با كمي تامل مي‌توان دريافت كه مطالعه و خواندن فعاليتي پيچيده است كه توامان تفكر و فهم را شامل مي‌شود امروزه يادگيري براي خواندن يك هدف آموزشي مهم تلقي مي‌شود و توانايي مطالعه ديدگان افراد را به دنياي تازه‌اي مي‌گشايد و فرصت‌هاي جديدي را براي آنان فراهم مي‌آورد. خواندن و مطالعه به ما امكان مي‌دهد كه دانش تازه‌اي را كسب كنيم و از ادبيات لذت ببريم.» (ر.ك: رهنمودهايي براي تقويت خواندن، ص9)
«بسياري از صاحب‌نظران بر اين باورند كه كتابخواني و اساساً مطالعه، سير در انديشه و تفكر ديگران گشودن پنجره‌اي به دنياي ناشناخته‌هاست . كتابخواني يك فعاليت مفيد براي درك كردن، اطلاع يافتن و آگاه شدن است و انسان را در درك خود و تعيين سرنوشت خويش و جامعه‌اش دلسوزانه و فعالانه شركت مي‌دهد.» (مقدمات روش‌هاي مطالعه و پژوهش، ص9)
اگر چه امروزه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بخش عمده‌اي از اوقات فرد را براي كسب اطلاعات به خود اختصاص مي‌دهد اما بايد اذعان داشت كه اين نوع اطلاعات از عمق و ژرفاي لازم يا برخوردار نيست و يا اگر هم باشد باز نوعي از خواندن و مطالعه را به همراه دارد.
لذا خواندن و مطالعه به هر شكل و صورت كه باشد، بايد مراحل علمي و خاص خود را طي نمايد.
يكي از مهم‌ترين فوايد خواندن و مطالعه افزايش گنجه‌ي لغات است. يعني كساني كه عادت به مطالعه و خواندن دارند از گنجه‌ي خوب لغات بهره‌مند هستند. كه مهم‌ترين حس آن «يادگيري» است. فرآيندي كه بشر در طول قرن‌هاي متمادي به دنبال كسب آن بوده و لازمه‌ي پيشرفت و توسعه است.
كاربردهاي خواندن گوناگون است و از مطالعه براي امور مختلفي بهر گرفته مي‌شود. فردي كه كتاب، متن، روزنامه و يا يك صفحه «وب» را مطالعه مي‌كند‌، گاه آن را براي فهميدن معناي آن و به كار بردن آن چه كه فهميده است، مي‌خواند. خواننده ديگري متني را براي يادگيري،‌ دسترسي به اطلاعات، سرگرم شدن، جواب به سوال و يا حتي فعاليتي مذهبي مي‌خواند.» (رهنمودهايي براي تقويت خواندن، ص25)
به هر روي آن‌چه كه مشخص است اين است كه تا حدود زيادي انگيزه‌هاي شخصي در امر خواندن موثر است و اين امر تاثير مستقيم بر روش خواندن مي‌گذارد. چنانچه ما فرهنگ لغت را به روشي متفاوت با يك كتاب داستان مي‌خوانيم. ولي مهم آن است كه بخوانيم و مطالعه كنيم ولي چگونه؟ كدام يك را بخوانيم؟ چه مواد خواندني براي ما مفيدتر و بهتر است؟
كافي است يك روز به مركز كتاب فروشي شهر خود سري بزنيم مي‌بينيم كه در ميان انبوهي از كتاب‌ها، نرم‌افزارها و... سردرگم مي‌شويم. اگر هدف خود را نشناسيم و يا به نياز خود آگاهي نداشته‌باشيم، عقربه‌هاي ساعت به تندي مي‌گذرد و ما هنوز نتوانسته‌ايم بخش كوچكي از نياز خود را برطرف كنيم.
و يا يك روز به شبكه اطلاعاتي(اينترنت) وارد شويم اگر از قبل سايت‌هاي مورد نياز خود را شناسايي نكرده باشيم در ميان دنيايي از اطلاعات سرگردان خواهيم شد.
پس با توجه به كمبود زمان و انبوه منابع اطلاعاتي آگاهي از شيوه‌هاي مطالعه و دسترسي به اطلاعات و نيز انواع مواد خواندني براي يادگيري سريع‌تر و آگاهي كامل‌تر لازم و ضروري است.
دنياي امروز دنياي ثانيه‌هاست و بايد از فرصت‌ها براي عمق بخشيدن هرچه بيشتر به آگاهي‌هاي خود بهره‌گيري كنيم. مطالعه موفق مطالعه‌اي است توام با تمركز، سرعت و سطح بالاي يادگيري. لذا با توجه به اهميت مطالعه و نقش آن در زندگي نوين بشر در ادامه اين بحث در آينده به روش‌هاي مطالعه صحيح با توجه به نيازها و ابزارهاي موجود خواهيم پرداخت.
منابع
اس. پنگ. اليزابت، رهنمودهايي براي تقويت خواندن، مترجم: احمد شريفان، تهران: موسسه كتاب مهربان، چاپ اول، 1384
دهخدا، علي‌اكبر،‌ لغت‌نامه دهخدا، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
صافي،‌ قاسم، مقدمات روش‌هاي مطالعه و پژوهش، تهران: نشر ويرايش، چاپ سوم، 1380

تعداد بازديد اين صفحه: 629
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.