تاريخ و زمان
شنبه 8 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 864888
تعداد بازديد اين بخش: 14870
در امروز: 731
اين بخش امروز: 18

  گزارش ها
خلاصه گزارش فعاليت هاي ادبي استان قزوين سال تحصيلي 88-87
رديف
 
عنوان فعاليت
گزارش اجمالي در مورد فعاليت هاي انجام شده
1
كتا بخانه كلاسي
ساخت 310 دستگاه قفسه كتا بخانه كلاسي و توزيع در سطح منا طق ونواحي استان- تهيه كتاب براي هر كتا بخانه به تعداد حد اقل 50 جلد در دست اقدام مي باشد 000/000/90 ريال اعتبار از سوي استان پيش بيني شده است
2
كتا بخانه آموزشگاهي
تخصيص وابلاغ اعتبار براي 7 كتا بخانه آموزشگاهي جهت استاندارد سازي به مبلغ 000/250/41 ريال- تهيه وتوزيع 000/100 قطعه كارت عضويت كتا بخانه و 20000 جلد دفتر ارزيابي اعضاء كتا بخانه به صورت رايگان- وجين و پالايش كتاب هاي فر سوده ونامناسب از كتا بخانه هاي آموزشگاهي -
3
كانون شاعران ونويسندگان
تهيه وتوزيع كارت عضويت كانون بين مناطق به صورت رايگان- تهيه وتوزيع تراكت تبليغاتي بر نامه هاي آموزش مكاتبه اي كا نون استان- ابلاغ بر نامه زمانبندي كلا سهاي كانون منا طق به كليه مدارس – صدور ابلاغ براي مسئولين و مدر سين كانون- ابلاغ 000/320 ريال اعتبار به منا طق جهت فعال سازي كانون – بر گزاري عصر شعر وقصه در مناطق خر مدشت- ضياء آباد- آوج – البرز- طارم سفلي – رود بار شهرستان-بوئين زهرا و تقدير از دانش آموزان فعال كانون و مدرسين كانون مناطق
4
انجمن هاي مطالعه وتحقيق
صدور كارت عضويت براي اعضاء انجمن هاي مطالعه وتحقيق-آموزش حضوري و اجراي همايش هاي منطقه اي گروه هاي مطالعه وتحقيق در مناطق – ضياء آباد- خرمدشت- آوج – البرز واسفر ورين با حضور كار شناسان تحقيقات استان وساير مسئولان فر هنگي – تقدير از دانش آموزان و دبيران زراهنما ي گروه هاي مطالعه وتحقيق حائز رتبه در مسابقات كشوري سال تحصيلي گذشته ( اهداء نيم سكه به هر دانش آموز ودبير راهنما)- تامين هزينه گروه هاي مطالعه وتحقيق بر گزيده استان
5
بر گزاري مسابقات(شعر،داستان،مطالعه وتحقيق،وبلاگ نويسي،نشريه ديواري،كتا بخواني)
مسابقات ادبي شعر،داستان نويسي، مطالعه وتحقيق ، نشريه ديواري و وبلاگ نويسي در دوره متو سطه بر گزار گرديد. همچنين مسابقه كتا بخواني و نشريه ديواري در دوره ابتدايي تا مر حله منطقه بر گزار شد . در دوره راهنمايي نيز مسابقه شعر، داستان،مطالعه وتحقيق و نشريه ديواري بر گزار شد . در مر حله استاني مسابقه شعر و داستان نويسي مقطع متو سطه به صورت حضوري در ارديبهشت ماه بر گزار شد . در پايان از تعداد 219 دا نش آموز پسر و229 دانش آموز دختر تقدير شد و هدايايي به اين دانش آموزان اهداء گرديد . ضمنا از دبيران راهنماي گروه هاي مطالعه وتحقيق رتبه هاي اول راهنمايي ومتوسطه تقدير شد و هدايايي به آنها اهداء شد . ياد آور مي گردد مسابقات پرسش مهر 9 وپژه همكاران فر هنگي در رشته هاي شعر،داستان،مقاله پژوهشي ،مطالعه وتحقيق و وبلاگ نويسي(تا مر حله استاني ) به تفكيك جنسيت ومدرك تحصيلي بر گزار شد و به نفرات اول تا سوم هررشته به تفكيك جنسيت ومدرك تحصيلي جوايزي به همراه لوح تقدير اهداء شد .
6
بر گزاري نماي شگاه هاي كتاب
بر گزاري 820 نمايشگاه كتاب در سطح منا طق و مدارس استان در هفته كتاب و جذب مبلغ 950/664/665 ريال كتاب در اين نمايشگاه ها و تقدير استاني از 31 همكار فر هنگي فعال در بر گزاري نمايشگاه – و افتتاح نمادين نمايشگاه ها با حضور مسئولين استاني در روز شنبه 25/8/87 – بر گزاري 3 نمايشگاه اهداء كتاب در نواحي يك،دو و منطقه البرز ( از كتاب هاي اهدايي ار شاد) – بر گزاري نمايشگاه كتاب متمر كز منطقه اي به مناسبت دهه فجر در منطقه ضياء آباد
7
همايش پژوهشگران جوان
بر گزاري همايش پژوهشگران و دانش آموزان بر گزيده مطالعه وتحقيق در 4 منطقه استان
 
ساز مان آموزش وپرورش استان قزوين
كار شناسي فر هنگي وهنري
11/8/88

تعداد بازديد اين صفحه: 412
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.