تاريخ و زمان
يكشنبه 9 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 864970
تعداد بازديد اين بخش: 14882
در امروز: 14
اين بخش امروز: 3

  گزارش ها
گزارش عملكرد فعاليت هاي ادبي استان آذربايجان غربي
 
رديف
عنوان فعاليت
گزارش اجمالي در مورد فعاليت هاي انجام شده
1
كتابخانه كلاسي
از كل اعتبارات تخصيصي ستاد به مبلغ 600/89/310 ريال مبلغ 000/900/186 ريال به 24 منطقه استان اختصاص داده شد و مابقي به دليل دير ابلاغ شدن و مسدود بودن حسابهاي سازمان علي رغم پي گيري متعدد در اختيار كارشناسي فرهنگي و هنري قرار نگرفت.
2
كتابخانه آموزشگاهي
در سه مرحله در جريان سال تحصيلي 88-87 كتاب از سوي وزارتخانه اهدائ گرديده كه مجموعه 24853 جلد در سه مقطع تحصيلي براي 24 منطقه آموزشي استان توزيع گرديده است.
در مجموع تعداد 105 كمد كتابخانه آموزشگاهي تهيه و در اختيار مدارس استان قرار گرفته است.
3
كانون شاعران و نويسندگان
به دليل عدم تخصيص اعتبار لازم براي اجراي طرح با وجود شايستگي هاي لازم امكان اجراي طرح براي كارشناسي فرهنگي و هنري ميسر نگرديد.
4
انجمن هاي مطالعه و تحقيق
به دليل عدم تخصيص اعتبار لازم براي اجراي زطرح با وجود شايستگي هاي لازم در استان امكان اجراي طرح براي كارشناسي فرهنگي و هنري ميسر نگرديد.
5
برگزاري مسابقات:
-        شعر
-        داستان
-        مطالعه و تحقيق
-        وبلاگ نويسي
-        نشريه ديواري
-        كتابخواني
شعر= تعداد 176 نفر از دانش آموزان و همكاران در مسابقه شعر استاني شركت و با همديگر به رقابت پرداختند.
داستان= 198 نفر از همكاران و دانش آموزان در مسابقه استاني شركت نمودند.
مطالعه و تحقيق= 354 نفر از همكاران و دانش آموزان در مسابقه استاني شركت نمودند.
وبلاگ= 32 نفر از همكاران و دانش آموزان در مسابقه استاني شركت نمودند.
نشريه ديواري= 221 نفر از دانش آموزان در مسابقه استاني شركت نمودند.
كتابخواني= مسابقه كتابخواني در كليه شهرستانها برگزار و به دليل نبود هزينه مالي در استان برگزار نگرديد.
6
برگزاري نمايشگاه هاي كتاب
برگزاري 000/30 نمايشگاه در 000/30 مدرسه در 24 منطقه آموزشي استان به مبلغ 000/000/214 ريال و تقدير و تشكر از عوامل اجرايي بعمل آمد.
7
همايش پژوهشگران جوان
به دليل عدم تخصيص اعتبار لازم براي اجراي طرح همايش در استان همايش برگزار نگرديد.
 

تعداد بازديد اين صفحه: 414
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.