رويدادها
حيات جاويد

كتاب «حيات جاويد» شامل شرحي اجمالي بر وصيت‌نامه امام علي(ع) به امام حسن مجتبي(ع) تاليف سيدمحمدحسن حسيني طهراني توسط انتشارات مكتب وحي منتشر شد. 
پدر مولف كتاب، علامه سيد محمدحسين حسيني طهراني پس از مراجعت از نجف، در جلسه‌اي در روزهاي جمعه وصيت‌نامه امام علي (ع) به امام حسن (ع)‌ را شرح و تفسير مي‌كرد. نويسنده كتاب هم نشر اين كتاب را به عنوان شرح اجمالي اين وصيت‌نامه برآورده شدن آروزهاي ده‌ها ساله خود مي‌داند.

بعد از مقدمه مفصل كتاب كه تا صفحه 61 آن ادامه دارد، شرح و ترجمه وصيت‌نامه شروع مي‌شود و مسائل بسياري با استخراج از اين وصيت‌نامه مورد بررسي و تحليل قرار گرفته‌اند. كلام اميرالمومنين درعلت و انگيزه بيان اين وصيت‌نامه، توصيه‌ها و اندرزهاي اميرالمومنين براي احياء قلب و نوراني نمودن آن، بررسي علل برپايي جنگ جمل، مقابله حكمت و نور با وهم و خيال، كلام امير مومنان در بيان اوصاف اولياي الهي، اهميت جايگاه حكمت در ديدگاه قرآن كريم، پيامدهاي ناگوار سخن گفتن در غير حوزه علم و آگاهي، دستورات عملي اميرالمومنين درابعاد شخصي و اجتماعي زندگي و .... از عناويني هستند كه در شرح و تفسير اين وصيت‌نامه مطرح شده‌اند.

در اين كتاب، مقاطع وصيت‌نامه امام علي (ع) با متن عربي و ترجمه آن‌ها به فارسي ذكر شده است و در ادامه مولف كتاب، با استفاده از احاديث، آيات قرآن و اشعار مختلف به تفسير و تاويل فرازهاي اين وصيت‌نامه پرداخته است.

در قسمتي از اين كتاب مي‌خوانيم:

اميرالمومنين مي‌فرمايد: «از آن‌چه آگاه نيستي لب فرو بند! بلكه هرچه را آگاه و مطلع هستي اظهار و افشاء منما!» كه هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد. در بسياري از مواقع، افشاء و بيان يك مطلب موجب مفاسد و توالي ناگوار خواهد بود و حرام مي‌باشد. همان‌گونه كه تجويز دارو در جايي كه فرد طبيب نمي‌باشد، حرام و موجب ديه و كيفر و تنبيه خواهد شد، چنان‌چه بدين مضمون نيز روايتي وارد شده است.

در قسمت ديگري از اين كتاب به نقل از امير مومنان آمده است:

هنگامي كه از جانب رفيق و برادرت بي‌اعتنايي و قطع علاقه مشاهده كردي، براي تجديد پيوند پيش قدم باش، و زماني كه با نامهرباني و تكدر، راه مواصلت را به روي تو بست، با لطف و تقرب به او، دوباره آن را بگشاي، و در وقت بخل و امساك او در امور، بذل و بخشش قرار ده، و وقتي از تو گريزان گشت، خود را به او نزديك نما، و زماني كه با درشت‌خويي با تو برخورد نمود، با رافت و لينت پاسخ ده، و هنگامي كه از او جرم و خلافي نسبت به تو سر زد، او را معذور بدار، و چنان‌ با او برخورد كن و در مقابل او رفتار و كردار انساني بنما كه چون بنده در مقابل مولاي خويش، هيچ جرم و خلافي را به مولاي خود نسبت نمي‌دهد، و همه خلاف‌ها را از آن خود مي‌پندارد و خود را محكوم و مولا را حاكم قلمداد مي‌كند، و او را ولي‌نعمت خويش مي‌انگارد.

كتاب «حيات جاويد» با 240 صفحه، شمارگان 3 هزار نسخه و قيمت 4 هزار تومان منتشر شده است. 

منبع : خبرگزاري مهر