رويدادها
چاپ نخست كتاب «تفسير موضوعي قرآن كريم»
اين اثر به موضوعاتي متناسب با رشته‌هاي علوم پزشكي نظير بهداشت عمومي، بهداشت رواني، سلامت، تغذيه و مانند آن اختصاص يافته است.

در اين نوشتار، به شكلي خلاصه‌وار مباحثي مطرح شده كه بيشتر مناسب فضاي دانشجويي است. از سويي، تلاش شده كه از مباحث تخصصي پرهيز شود؛ چرا كه مباحث تخصصي، نيازمند دانستن مقدماتي است كه اغلب در رشته علوم قرآني فراگرفته مي‌شود. برخي از اين مباحث و مطالبي كه در مورد آيات قرآني مطرح است، به گونه‌اي گزينش شده كه براي عموم دانشجويان قابل استفاده باشد.

برخي از مباحث خاص در تفسير قرآن كه بيشتر در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كاربرد دارد نيز مورد توجه قرار گرفته است همچنين عموم مخاطباني كه مايل به دانستن مطالب قرآني‌اند نيز مي‌توانند از آن بهره گيرند.

نوشتار پيش‌رو در چهار بخش اساسي تنظيم شده است. بخش نخست به مباحث علوم قرآني پرداخته كه گرچه نيازمند تحقيق و دقت بيشتري است، اما كوشش شده اين مطالب در حد ساده‌تري جمع‌آوري و گزينش شوند تا سودمندتر باشد.

در بخش دوم آياتي بررسي شده كه جنبه عمومي و معنوي آن، كاربرد بيشتري در زندگي داشته باشد تا آدمي بتواند با خواندن تفسير اين آيات، به تصويري كلي از مفاهيم قرآني در زمينه مباحث معنوي دست يابد.

بخش سوم برخي از مباحث علمي قرآن با گرايش علوم پزشكي را تشريح كرده است. در اين بخش سعي شده ديدگاه كلي قرآن درباره مسايل مختلف پزشكي با توجه به دانش روز مورد بحث قرار گيرد.

در بخش چهارم، تلاش مي‌شود تا در قالب دو فصل به بررسي مهم‌ترين آيات قرآن در مورد خانواده و روابط اجتماعي پرداخته شود.

چاپ نخست كتاب «تفسير موضوعي قرآن كريم» با شمارگان 5000 نسخه، 240 صفحه و به بهاي 24000 ريال راهي بازار نشر شد. 

منبع : ايبنا