رويدادها
تجهيز مدارس 4 شهرستان خراسان شمالي به كتابخانه كلاسي
مهدي حسن‌زاده، كارشناس مسوول فرهنگي ـ هنري اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان شمالي در گفت‌وگو با  با اعلام اين خبر اظهار كرد: اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان شمالي در ايام دهه فجر حدود 200 قفسه كتاب را در ميان مدارس توزيع كرد. اين اداره كل با توزيع 800 قفسه كتاب مذكور، زودتر از موعد به تعهدي كه به وزارت آموزش و پرورش مبني بر «ساخت و توزيع 1000 قفسه كتاب تا مهرماه سال 1391» دارد، عمل مي‌كند.

وي ادامه داد: نهادينه كردن فرهنگ كتابخواني در ميان دانش‌آموزان و افزايش سرانه مطالعه استان خراسان شمالي، از جمله اهداف اين اداره كل از توزيع قفسه‌هاي كتاب به شمار مي‌روند.

كارشناس مسوول فرهنگي ـ هنري اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان شمالي افزود: همزمان با توزيع اين قفسه‌هاي كتاب، حدود 30 عنوان كتاب نيز در ميان مدارس توزيع مي‌شوند. اين كتاب‌ها به حوزه‌هاي مختلف آموزشي، كمك آموزشي، اجتماعي، ديني، فرهنگي و ... مربوط مي‌شوند. همچنين اين كتاب‌ها از سوي انتشارات منادي تربيت و نغمه نوانديش تهيه شد‌ه‌اند.

حسن‌زاده در پايان گفت: اين اداره كل تصميم دارد كه تا پايان سال 1391در صورت تامين اعتبارات لازم براي ساخت و توزيع قفسه كتاب، تمام مدارس پنج شهرستان باقي‌مانده از مجموع 9 شهرستان استان خراسان شمالي را به كتابخانه كلاسي مجهز كند. 

منبع : ايبنا