رويدادها
«عرفان و عترت» به پيشخان كتابفروشي‌ها آمد
«عرفان و عترت» به پيشخان كتابفروشي‌ها آمدعليرضا رحماني، مسوول روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، درباره اين كتاب اظهار كرد: نگاه تاريخي به متون عرفاني، محور كتاب «عرفان و عترت» را تشكيل مي‌دهد.

رحماني افزود: در تبيين رابطه ميان تشيع با عرفان، سه ديدگاه عمده مطرح‌اند كه كتاب «عرفان و عترت» به بيان و بررسي آن‌ها مي‌پردازد.

وي ادامه داد: گروهي معتقدند بين تشيع و عرفان، تضاد و تباين كلي وجود دارد و گروهي نيز بر اين باورند كه عرفان و تشيع، دو روي يك سكه‌اند و هيچ‌گونه تغايري با هم ندارند، در حالي كه گروه سوم، بر تاثير و تاثر متقابل اين دو جريان تاكيد كرده‌اند.

مسوول روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) افزود: تاثير فرهنگ و اعتقادات شيعه بر عرفان اسلامي در نزديكي معارف آن‌ها، به‌ويژه در سده‌هاي اخير مشهود است و تاثير معارف عرفاني بر فرهنگ شيعي نيز خود را در تبيين و شرح معارف بلند امامت، از طريق آموزه‌هاي عرفاني نمايان مي‌كند.

رضايي درباره كتاب «عرفان و عترت» گفت: اين كتاب درصدد است با نگاهي تاريخي به متون عرفاني، چگونگي تاثير روايات اهل‌بيت(ع) در سير تحول و شكل‌گيري معارف و كتاب‌ها و تعاليم عرفاني را بررسي كند.

وي يادآور شد: «عرفان و عترت» نوشته سيد وحيد معتمدي با شمارگان 1000 نسخه و به بهاي 34000 ريال توسط انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شده است.