اخبار ويژه
بخشنامه مسابقات فرهنگي وهنري (90)
 
شماره :240596       
تاريخ : 27/10/ 1390
    
      مديركل محترم آموزش وپرورش استان
 
با سلام و احترام
اذعان دارند نقش بي‌بديل مسابقات و جشنواره‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي در شناسايي، شكوفايي و تربيت دانش‌آموزان دانا و توانايي كه همسو با اهداف متعالي نظام تعليم و تربيت حضوري موثر، ماندگار و اميدبخش در عرصه‌هاي مختلف خواهند داشت، ضرورت رويكرد و كاركردهاي جديدتر در اين‌باره را ايجاب مي‌نمايد. به همين مناسبت بر برگزاري فاخر و شايسته‌ي سي‌امين دوره‌ي مسابقات فرهنگي، هنري و دوازدهمين دوره‌ي مسابقات پرسش‌مهر در موضوعات:
  • سال جهاد اقتصادي
  • سؤالات رئيس جمهور محترم جمهوري اسلامي ايران در آيين بازگشايي مدارس(پيوست)
  • تربيت ديني، آموزه‌هاي اخلاقي، اجتماعي، سياسي، علمي وفرهنگي- هنري سبك زندگي ، فعاليت هاي الكترونيكي مبتني بروب
تاكيد مي‌نمايد:
مشروح جزئيات مورد نظر در شيوه‌نامه‌ي پيام مهر واصلاحيه هاي مربوطه هم‌چنان معتبر مي‌باشد و دانش آموزان با توجه به سه موضوع مذكور در مرحله مدرسه مي‌توانند با انتخاب يك يا چند رشته در مسابقات شركت كنند وليكن شركت آنان در مراحل بعدي تا سطح استان حداكثر در دو رشته (گرايش) امكان پذير خواهد بود.
      همكاران معزز فرهنگي تنها در موضوع مربوط به سؤال هاي رياست محترم جمهوري كه به عنوان « سؤال فرهنگيان» مورد تأكيد قرار گرفته، مي‌توانند شركت نمايند.
      انتظار ويژه دارد:
1.    ستاد مسابقات و كميته‌هاي مربوطه در سطح استان، شهرستان، منطقه/ ناحيه و آموزشگاه با رويكرد برنامه‌ريزي حرفه‌اي و متفاوت و گسترده تشكيل گردد.
2.    همايش‌هاي معظم و تاثيرگذار همراه با انعكاس ارزشمند با حضور مسئولين در افتتاحيه و اختتاميه مسابقات برنامه‌ريزي، وتا نيمه اول ارديبهشت ماه برگزار و گزارش شود.
3.       آثار برجسته و برتر منتخب استان در ويژه‌نامه و مجلداتي ارزنده با شمارگان فراوان تعبيه و منتشر گردند.
4.       از دانش‌آموزان و فرهنگيان هنرمند، اديب و فرهنگ‌دوست به نحو شايسته‌اي تجليل و قدرداني صورت پذيرد.
5.    در رشته هاي هنري كه هنرستان ها به صورت تخصصي فعاليت مي كنند آثار دانش آموزان مستقل از مدارس عادي كه در همان رشته ها شركت مي كنند داوري وانتخاب مي گردد.
6.    توصيه مي شود در اغلب رشته ها ي مسابقات در مدرسه در دو مرحله (مقدماتي – نهايي ) برگزار شود كه حداقل 20 % دانش آموزان مشاركت نمايند .
7.       براي پرورش نخبگان كارگاه آموزشي دويا سه روزه براي دانش آموزان راه يافته به مرحله منطقه واستان پيش بيني شود.
8.       آثار دانش آموزان برگزيده در سايت معاونت پرورشي استان ها قرار گيرد.
9.       براي حمايت از دانش آموزان تمهيدات لازم براي ارائه وفروش آثار آنان در سطح استان وكشور ديده شود .
10. در نظر است جشنواره فرهنگي وهنري از حيث امتيازات برگزيدگان به جشنواره خوارزمي پيوند داده شود كه دستورالعمل مربوط پس ازتوافق و تأييد ارسال خواهد شد.
11.   نمون برگ هاي مربوط به داوري و اصلاحيه هاي رشته هاي مختلف ضميمه مي باشد. (7 برگ )
                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                 زكريا يازرلو
                                                                                                                                                  معاون پرورشي وتربيت بدني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پيوست شماره 1
سوال پرسش مهر 12
فرهنگيان ودانش آموزان براي ساختن و سعادت و اعتلاي نام ملت ايران و پيشبرد امور كشور اگر به جاي رييس‌جمهور بودند، اولويت خود را انجام چه كاري قرار مي‌دادند؟ با مسايل جهاني چگونه برخورد مي‌كردند؟ براي ريشه‌كني فقر و آباداني ايران و خدمت به اقشار مختلف مردم چگونه برنامه‌ريزي مي‌كردند؟ و در زمينه پيشرفت علمي، صنعتي و اقتصادي كشور چه اهدافي در نظر گرفته و براي دفاع از حقوق ملت ايران در عرصه‌هاي مختلف چه مي‌كردند؟
موضوعات مسابقات فرهنگي وهنري به 5 گروه تقسيم شده اند كه هر كدام زير مجموعه هايي نيز دارند:
1-    تربيت ديني :
-        قرآن وعترت
-        نماز ونيايش
-        اهل بيت ، امامت وولايت
-        انتظار و ولي فقيه
-        اصول دين
-        ايثار وشهادت
-        امر به معروف ونهي از منكر
-        حجاب وعفاف
-        بصيرت
-        تقوا
-        مناسبت هاي ديني ومذهبي
2-     آموزه هاي اخلاقي :
-        احترام به والدين
-        حق استاد و معلم
-        نشاط واميد به آينده
-        راستگويي ووفاي به عهد
-        بخشش
-        حق طلبي وظلم ستيزي
-        امانتداري
-        ايثار وفداكاري
-        بهداشت وسلامت
-        كمك به همنوع
-        خودباوري
-        هوشياري وبصيرت
3-    اجتماعي وسياسي :
-        وحدت ملي وانسجام اسلامي
-        بيداري اسلامي
-        هويت اسلامي  ايراني
-        مناسبت هاي ملي
-        استكبار ستيزي
-        رعايت حقوق شهروندي
-        رعايت نظم وقانون
-        پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
-        دفاع مقدس
-        آداب معاشرت
-        آداب ورسوم
4-    جهاد اقتصادي :
-        انضباط اقتصادي
-        تلاش براي سازندگي وآباداني
-        صرفه جويي
-        اصلاح الگوي مصرف
5-    علمي وفرهنگي
-        كتاب وكتابخواني
-        علوم پايه وفني
-        زيست شناسي وزمين شناسي
-        تاريخ وجغرافيا
-        ادبيات (شعرو داستان نويسي )
6-     سبك زندگي (اسلامي ايراني )
7-    فعاليت هاي الكترونيكي مبتني بر وب 
- انقلاب اسلامي
- دفاع مقدس
- مقاومت وبيداري اسلامي
- جهاد اقتصادي
- اوقات فراغت
- مدرسه ومحله (نقش مدرسه در توسعه فرهنگي محله )
 
 
 
 
 
 
 
 
پيوست شماره 2
فرم ارزيا بي مسابقا ت سرود همگاني مدارس سراسر كشور
استان :
منطقه/ناحيه/ شهرستان :
نام كامل آموزشگاه :
دوره تحصيلي :
جنسيت :
آمار دانش آموزان :
 
جدول ارزيا بي :
 
 
رديف
 
 
ملاك هاي ارزيا بي
 
نمره
 
عناوين سرود ها
جمع نمرات
-
1
2
3
4
5
6
سرود ملي
 
 
 
 
 
 
1
هماهنگي صداها
5
-
 
 
 
 
 
 
 
2
طنين ،وسعت           ورنگ صدايي
5
-
 
 
 
 
 
 
 
3
كنترل وزن و سرعت اثر
5
-
 
 
 
 
 
 
 
4
انتخاب اثر متناسب با محدوده صدايي
5
-
 
 
 
 
 
 
 
5
انتخاب اثر متناسب با گروه سني وجنسيت
5
-
 
 
 
 
 
 
 
6
استفاده ازفرم،حركت ،بازي نمايش(پيراميد ) و...دراجرا
5
-
 
 
 
 
 
 
 
7
آراستگي و نظم دراجرا
20 
 
 
8
مشا ركت دانش آموزان
20
توضيحات :
 
9
مشا ركت اوليا ي مدرسه
20
 
10
* جمعيت دا نش آموزي
20
 
11
فعاليت برون مدرسه اي
10
 
12
مدارس كم برخوردار و روستا يي
10
 
13
خلاقيت و ابتكا ر
10
 
14
كيفيت صدا وتصوير
10
 
جمع كل (300 امتياز )
 
 
عوامل مجري در مدرسه :                                       هيئت ارزيا ب :
رديف
نام و نام خانوادگي
سمت درمدرسه
 
رديف
نام و نام خانوادگي
امضاء
1
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
3
 
 
3
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- اجراي سرود ملي در كليه مدارس الزامي است .                                           .
- در طول سا ل تحصيلي هر مدرسه علاوه بر سرود ملي ، تعداد 6 سرود جديد از مجموعه سرود هاي آ واي مدرسه ملي واستاني         (حداقل 3 سرود ) و سرود هاي مورد تاييد ستاد و استان را اجرا مي كنند .
* به ازاي هر 100 نفر دانش آموز 2 امتياز محاسبه مي شود .
- فعاليت برون مدرسه اي شا مل اجرا درمراسم ، منا سبت ها و آيين هاي ديني ، مذهبي وملي در سطح شهرستان و استا ن مي باشد .
 
پيوست شماره 3
 
 آيين نامه ،ضوابط واصلاحيه مسابقات هنر هاي آوايي مدارس
 
 
1 – سازماندهي و اجراي گروه هاي سرود دانش آموزي 1357 نفره ( همسرايان فجر )در ويژه مراسم يوم ا... 22 بهمن       و   313نفره ( هم آوايان تربيت ) در ويژه مراسم يوم ا... 13 آبان مراكز و شهرستان هاي تابعه تاكيد ميشود.
 
2- مدارس علاوه بر سرود ملي، تعداد 6 سرود جديد از مجموعه سرود هاي آواي مدرسه ملي واستا ني              (حداقل 3 سرود ) و سرود هاي مورد تاييد ستاد و استان را در طول سا ل تحصيلي اجرا مي كنند.
 
3 – براي شكوه،زيبايي و جذابيت هر چه بيشتر اجراي فعاليت سرود همگاني در مدارس، استفاده از قالب هاي مختلف فرم ،بازي، حركت ، نمايش و... با رعايت موازين تاكيد مي شود.
 
4 – اجراي همزمان سرود همگاني درسطح مدارس استان در ايام ا... و مناسبت هاي 13 آبان ، 12 بهمن ، 8 اسفند ،
12 ارديبهشت تاكيدميشود .
5 – شرط لازم براي حضور گروه سرود مدرسه در مراحل مختلف مسابقات ، اجراي فعاليت سرود همگاني درآن مدرسه مي باشد .
 
6 – برگزاري مسابقه تك خواني آواز ايراني (سنتي ، محلي ، مقامي، پاپ وكلاسيك ) به صورت مستقل، برابر ضوابط مندرج در شيوه نامه اجرايي مسابقات (پيام مهر ) دركليه مراحل لازم الاجرا مي باشد .
 
7– به منظور تامين سرود هاي جديد مورد نياز مدارس ونظارت بر محتواي سرود هاي مورد استفاده در مدارس، لازم استاستانبا هماهنگي ونظارت اداره كل امورتربيتي و مشاوره نسبت به توليد سرود هاي مناسب اقدام نمايد .
 
8 – به منظور ارزيابي عملكرد استان ها وانتخاب ومعرفي استان هاي برتر ، تهيه و ارسال گزارش جامع وآماري از فعاليتهاي گوناگون سرود الزامي است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پيوست شماره 4
 
فرم داوري مسابقات سرود مدارس
 
استان :                             منطقه / ناحيه / شهرستان :                        نام كامل آموزشگاه :                                  دوره تحصيلي :                           جنسيت   :                             مدير
 
آموزشگاه :                        معاون پرورشي :                                 مربي پرورشي :                                        مربي فني :                            آمار گروه :           
               
رديف
عنوان سرود
منبع انتخاب شعر
شاعر
منبع انتخاب آهنگ
اهنگساز
فرم سرود
1
 
آواي مدرسه    
 
آواي مدرسه    
 
 
2
 
آواي مدرسه ، كتاب درسي ، گلبانگ تربيت 
اختياري         
 
آواي مدرسه     
 
 اختياري           
 
 
 
رديف
ملاك هاي داوري
عنوان كلي
شماره سرود
حدا كثر امتياز
امتياز گروه
1
تناسب شعر وآهنگ با گروه سني
رعايت محدوده صدايي گروه
انتخا ب سرود
1
10
 
2
10
 
2
تنا سب صدا ها وهما هنگي صدايي گروه ( كوك صدا ها )
كيفيت عنا صر آوازي (طنين ، وسعت و رنگ صدا ها )
بيان حالات دروني وبيروني ا ثر ( ديناميك ، نوانس و موزيكا ليته )
رعايت وزن و سرعت ا ثر ( تمپو )
اجراي صحيح تكنيك هاي آوازي
رعايت ا صول صدا دهندگي در چينش و آرايش گروه
 
اجرا
1
20
 
2
20
 
3
زيبايي لحن و نغمه ( ملودي )
تلفيق شعرو موسيقي
تنظيم آهنگ
تناسب محتوايي شعرو موسيقي
 
آهنگ
1
10
 
2
10
 
4
وزن ، قا فيه ، آرايه هاي ادبي
مضمون ، محتوا ، پيام
بيان و زبان شعر
شعر
1
10
 
2
10
 
 
جمع
100
 
 
 
 
 
 
               

    ارزيا بي تكخوان گروه :                                                                 هيئت داوران :     
رديف
نام ونام خانوادگي
حداكثر امتياز
امتياز
1
 
20
 
2
 
20
 
             
 
رديف
نام ونام خانوادگي
امضاء
1
 
 
2
 
 
3
 
 
                                                     :
 
                                                                                      
 
 
 
1- برا ي هر دو سرود ، آراي مشورتي داوران در يك برگ ارائه مي شود .
2-  سرود هاي آواي مدرسه ( ملي و ا ستا ني ) شعر و آ هنگ نيا ز به ارزيا بي ندارند وامتياز كامل در جدول درج شود .
3-  شعرها ي كتاب درسي وگلبا نگ تربيت ( ملي و ا ستا ني ) نياز به ارزيا بي ندارند وامتياز كامل در جدول درج شود .
4-  سرود هايي كه شعر و آ هنگ آن اختياري است نياز به ارزيابي دارد .
5- براي توسعه وترويج فرهنگ وهنر ملي ، بومي ومحلي كشور ، ا فزايش 1 ا متياز به هر سرود سنتي ، مقامي ومحلي با رعايت سقف امتياز نهايي اعلام شده مجاز است .
6- توضيحات در پشت صفحه درج شود .
 
 
 
پيوست شماره 5
بسمه تعالي
1-    آثاري كه ارائه مي شود بايد كامل شده ، و درحد ارائه به نمايشگاه باشد .
2-    آثاري كه به صورت اسكيس (تمرين) يابه صورت ناقص ارائه شده باشد، دربخش داوري شركت داده نخواهد شد.
3-    براي جلوگيري از آسيب ديدن آثار ارائه شده درزمان حمل ونقل، توصيه مي شود حتي المقدور، آثار بدون قاب ارسال شود.
4-     دربخش تجسمي، بهتر است كه آثار ارائه شده بر روي مقواي مناسب وباگرم بالا خلق شده باشند وازكاغذهاي نازك با گرم پايين حتي المقدوراستفاده نشود.
5-    در بخش داوري آثارتجسمي، با زيرشاخه هاي گرافيك، كه با رايانه ويا دستي اجراء شده باشند به صورت يكسان ودرشرايط برابرارزيابي مي شوند.
            گرايشهاي هنرهاي دستي وتجسمي در دوره هاي تحصيلي متوسطه (مرحله كشوري)
 
 
حوزه اصلي
 
 
شاخه اصلي
 
شاخه فرعي
 
 
 
هنرهاي سنتي
ودستي
 
 
هنرهاي صناعي
هنرنساجي وبافت
هنرچوب
هنرفلز
هنرسفال وسراميك
هنر آبگينه
 
 
كتابت ونگارگري
 
خوشنويسي
نگارگري
تذهيب وتشعير
 
 
 
 
هنرهاي معاصر
 
 
 
هنرهاي زيبا
 
 
طراحي
نقاشي
عكاسي
 
 
هنرهاي كاربردي
 
گرافيك
تصويرسازي
كاريكاتور